Elektromagnetische straling

Als werkgever wil je dat je medewerkers veilig aan de slag zijn. Ook de beroepsgroepen met een verhoogd risico zoals lasser, metaalwerker en elektricien. Zij hebben kans op een verhoogde blootstelling aan elektromagnetische straling.

Mogelijke gevolgen van blootstelling aan hoge stralingsfrequenties is de opwarming van het lichaam waarvoor de hersens en de ogen extra gevoelig zijn. Blootstelling aan lage stralingsfrequenties kunnen in het lichaam elektrische stroom opwekken met als gevolg spiersamentrekkingen en lichtflitsen in het oog. Als werkgever wil je dit voorkomen of tot een minimum beperken.

Het toetsen van de stralingslimieten en het inventariseren van de bronnen is specialistisch werk. Arbo Unie helpt bij het in kaart brengen van elektromagnetische velden (EMV) in de werkomgeving. Daarin meten we de veldsterkte en beoordelen we het risico en toetsen dit aan de geldende normen. Op basis van deze metingen geven we gericht advies over de relatie tussen het werk en de daarbij behorende risico’s en helpen we deze te beperken. Zo kan iedereen veilig aan de slag.

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Ioniserende straling

Bepaalde organisaties werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. Voorkom dat het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leidt. 

Blootstelling aan geluid

Je werknemers kunnen te maken krijgen met een (langdurig) te hoog geluidsniveau. We helpen je om de risico’s op lawaai-slechthorendheid inzichtelijk te maken en te minimaliseren.

Ongevallenbeleid en onderzoek

Met behulp van de Tripod-analyse is het mogelijk om de oorzaken van incidenten en ongevallen in kaart te brengen.