Mantelzorgers: ook jouw zorg

Nu de overheid zich terugtrekt, zijn steeds meer mensen aangewezen op zorg van hun naasten. Inmiddels combineert een op de zes werkenden in Nederland werk met mantelzorgtaken. Dat kan behoorlijke stress opleveren: veertig procent van hen ervaart regelmatig een tijdstekort. Zeker bij medewerkers die lange tijd intensief mantelzorg verlenen, kan de spanning flink oplopen.

Marijk van Lieshout, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Arbo Unie, merkt dat de combinatie van werken en mantelzorg in toenemende mate tot problemen leidt. “Door bezuinigingen in de zorg komen meer zorgtaken bij naasten te liggen”, zegt ze. “Mantelzorgers hebben vaker het gevoel dat ze er alleen voor staan. Als je ook een baan hebt, kan dat soms te veel worden. Je kunt zorgverlof opnemen, alleen lever je als dat wat langer duurt, in op je salaris en dat kan niet iedereen zich permitteren. En hun vakantie-uren hebben mantelzorgers juist hard nodig om op adem te komen. Je wilt daarom naar andere oplossingen zoeken. In je eigen kring en samen met je werkgever.”

 
Neem zelf de regie

Medewerkers die vastlopen in de combinatie van werk en mantelzorg, adviseert Marijk om eerst bij zichzelf te rade te gaan: “In hoeverre ben je de enige die mantelzorg kan verlenen? In welke mate geef je mantelzorg? Meer de eigen regie nemen en een sterker beroep doen op de eigen sociale kring kan al voor verlichting zorgen.” Ook voor leidinggevenden en werkgevers is een rol weggelegd: “Heb je een medewerker die in de problemen komt doordat werk en mantelzorgtaken elkaar soms bijten, bespreek dan goed met elkaar wat er mogelijk is. Misschien kan je de medewerker al voor een deel uit de brand helpen door met werktijden te schuiven. Of kan een collega tijdelijk een deel van het werk overnemen. Je kunt ook denken aan een training om de mentale veerkracht van de medewerker te vergroten.”

Werknemers en werkgevers hebben bij werk en mantelzorg een gedeelde verantwoordelijkheid

Gedeelde verantwoordelijkheid

Maria Soto Martin, bedrijfsarts bij Arbo Unie, vindt ook dat werkgevers en werknemers op het gebied van werk en mantelzorg een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. “Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan. En daarbij heldere afspraken te maken. Ook vooruitkijkend: als de zorgtaken nog zwaarder worden en misschien nauwelijks meer vol te houden zijn. Wat voor oplossingen zijn er dan? Wat kan de medewerker doen en wat kun je als werkgever, HR-manager of leidinggevende bijdragen aan een werkbare situatie?”

Behoefte aan beleid

Zowel Marijk als Maria pleiten ervoor dat organisaties beleid gaan ontwikkelen op mantelzorg. Maria: “De aanpak is nu nog heel individueel en ad hoc. Terwijl deze situatie zal toenemen: de zorg verandert, mensen blijven langer thuis wonen, het aantal chronisch zieken stijgt. Dat betekent dat mantelzorg een groeiende druk op werkenden gaat leggen. Daar kun je als organisatie niet de ogen voor sluiten. Het blijft maatwerk, maar dat maakt beleid niet minder belangrijk: zorg dat medewerkers die ook mantelzorger zijn toch optimaal kunnen blijven werken."

Een mantelzorgvriendelijk beleid, gericht op het bespreekbaar maken, bieden van oplossingen en regelingen, betaalt zich uit. Maria: “De winst zit niet zozeer in financiële besparingen, meer in erkenning naar de medewerker: deze ervaart meer rust. Dit heeft een positieve invloed op de arbeidsmotivatie. Wij adviseren hier graag in. Met een doordacht beleid heb je een goed uitgangspunt om met medewerkers in gesprek te gaan en tot afspraken te komen. Zo geef je een signaal af dat je dit belangrijk vindt en het helpt voorkomen dat medewerkers de combinatie van werk en mantelzorg niet volhouden en onnodig thuis komen te zitten.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie medewerkers kan ondersteunen bij de combinatie van werk en mantelzorg en de organisatie bij het ontwikkelen van beleid op dit onderwerp? Neem dan contact op Marijk van Lieshout, bedrijfsmaatschappelijk werker, 06 5250 2083 of marijk.van.lieshout@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht