1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Meer aandacht voor begeleiding na kanker

Meer aandacht voor begeleiding na kanker

Elk jaar krijgen bijna 40.000 werkenden in Nederland de diagnose kanker. Een ernstige ziekte die steeds beter te behandelen is. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat aan het werk blijven of het werk hervatten bijdraagt aan het medische en functionele herstel van medewerkers en aan de kwaliteit van leven. De meeste mensen die herstellen van kanker willen ook dolgraag weer aan het werk, ondanks dat ze nog niet vrij zijn van klachten. Deskundige begeleiding en blijvende aandacht biedt een enorme steun in de rug.

Meer aandacht voor begeleiding na kanker 700 x 300px

Op de diagnose kanker volgt vrijwel altijd een langdurig en intensief behandeltraject. “Toch is het goed om actief en betrokken bij het werk te blijven en zo snel mogelijk te beginnen met re-integratie als dat kan”, zegt Ewa Dijkman, bedrijfsarts-consulent oncologie bij Arbo Unie. “Dat heeft namelijk allerlei positieve effecten: het geeft afleiding, mensen vinden het vaak prettig om collega’s om zich heen te hebben en ze voelen dat ze weer meedoen. En werken betekent ook ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om werk en werkbehoud in beeld te houden, zelfs in een periode als iemand behandelingen ondergaat.”

Multidisciplinaire teams

Bedrijfsartsen vormen een belangrijke schakel bij de revalidatie en re-integratie van kankerpatiënten. Ze helpen hun psychische en lichamelijke belastbaarheid te verbeteren  en bespreken met werkgevers hoe ze het beste om kunnen gaan met medewerkers die kanker hebben of gehad hebben. En zij werken in multidisciplinaire teams van bijvoorbeeld psychologen en ergotherapeuten samen om de terugkeer naar werk op een goede manier te begeleiden. 
Arbo Unie kan daarbij onder meer putten uit de expertise van dochter BeLife, dat speciale bewegingsprogramma’s op maat biedt in revalidatietrajecten na kanker. Daarnaast heeft Arbo Unie in het team enkele gespecialiseerde bedrijfsarts-consulenten oncologie, die hun collega’s in deze trajecten kunnen ondersteunen. 

Een grote moeilijkheid bij re-integratie bij of na kanker is dat medewerkers vaak lang klachten blijven houden. Zoals vermoeidheid, energieverlies, geheugenproblemen en concentratieverlies.

Goed begin, betere re-integratiekansen

Ook bedrijfsarts Lidwien van Keep behoort tot dit gezelschap van specialisten. Net als Ewa pleit zij ervoor dat medewerkers na de diagnose kanker zo snel mogelijk een bedrijfsarts zien. “Het liefst spreek ik de medewerker al voordat het behandeltraject start”, vertelt ze. “Niet om meteen over werkhervatting te praten, maar vooral om te bespreken wat hun verwachting is met betrekking tot het werk en hoe ze in de eerste periode contact willen houden. De ervaring leert dat als je dat vanaf het begin goed regelt, er in een later stadium ook veel meer te bespreken valt.”

Misverstand

Ewa: “Een grote moeilijkheid bij re-integratie bij of na kanker is dat medewerkers vaak lang klachten blijven houden. Zoals vermoeidheid, energieverlies, geheugenproblemen en concentratieverlies. Klachten die in bijna elke werksituatie hinderlijk zijn en die nog weleens op onbegrip stuiten; het misverstand ligt op de loer dat als je eenmaal schoon bent van kanker, je alles weer kunt. Terwijl de gevolgen vaak nog lange tijd voelbaar blijven en problemen geven in het vinden van een nieuwe balans tussen privé en werk. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de ex-kankerpatiënten na vijf jaar nog steeds klachten ondervindt. Dat vraagt dan ook om blijvende aandacht.”

Openheid helpt

Bedrijfsartsen hebben hierin een belangrijke rol. Lidwien: “We geven goede voorlichting over wat de ziekte en de nasleep daarvan met zich mee kan brengen, zowel aan de medewerker zelf als aan de leidinggevende. Zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan. En we houden regelmatig contact.” Beiden zijn ook voorstander van openheid over de ziekte tussen werkgever en werknemer. Ewa: “Medewerkers hoeven hun werkgever niets over de aard van hun klachten te vertellen en ook wij nemen ons beroepsgeheim in acht. Toch adviseer ik medewerkers die de diagnose kanker hebben gekregen, de impact met hun leidinggevende te bespreken. Juist omdat de diagnose zo ingrijpend is en de revalidatie lange tijd in beslag kan nemen. Dan ben je erbij gebaat dat je werkgever begrijpt wat er speelt, zodat hij goede steun en begrip kan geven bij werkaanpassingen.”

Meer weten? 

Wil je meer informatie over de ondersteuning die de bedrijfsarts-consulenten oncologie van Arbo Unie kunnen bieden? Neem dan contact op met Ewa Dijkman, ewa.dijkman@arbounie.nl of Lidwien van Keep, lidwien.van.keep@arbounie.nl.  

Werken met een chronische ziekte

 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht