1. Persbericht minder ziekmeldingen in vierde kwartaal

Minder ziekmeldingen in vierde kwartaal

Verzuim na corona duurt in één op de vijf gevallen hardnekkig lang. Na een piek in september, registreerde Arbo Unie een daling van het aantal ziekmeldingen in oktober en november. Hoewel het in december weer wat toeneemt, blijft het aantal ziekmeldingen in het vierde kwartaal substantieel lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Het aantal verzuimdagen neemt relatief minder af, een teken dat de verzuimduur gemiddeld toeneemt. Met name in de zorg blijft het verzuim onverminderd hoog. In deze sector is de werkdruk en de mentale belasting extra hoog vanwege COVID-19 en dat maakt re-integratie moeilijk.

Verzuim met COVID klachten valt in de meeste gevallen mee, maar kan bij een enkeling hardnekkig lang duren. “De meeste werkende mensen hebben na een COVID besmetting milde klachten en zullen hooguit een paar dagen of een week ziek zijn. Van de mensen die langer ziek blijven is de gemiddelde verzuimduur 55 dagen. Tachtig procent is binnen drie maanden weer volledig aan het werk. Twintig procent houdt na een COVID-19 besmetting hardnekkige klachten van kortademigheid en vermoeidheid, wat maakt dat ze niet of deels kunnen werken. De helft van deze mensen is na 200 dagen nog niet volledig hersteld”, aldus 
professor Corné Roelen, bedrijfsarts en hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren.

Somberheid en verzuim

“Toch is niet COVID-19 maar met name het aantal mensen met psychische klachten als gevolg van de COVID situatie zorgelijk als het om verzuim gaat”, zegt Roelen. “Mensen zijn somber gestemd over de COVID situatie. De aangescherpte lockdown beperkt mensen nog meer in hun vrije tijds besteding en sociale activiteiten. Ook in de werkomgeving ontbreekt het velen al geruime tijd aan sociale contacten. Dit zorgt ervoor dat mensen minder goed in hun vel zitten en dat heeft direct ook gevolgen voor de werksituatie. Mensen kunnen minder goed functioneren in hun werk”, merkt Roelen in zijn spreekuurcontacten. Het feit dat de scholen weer dicht zijn tot medio januari is een bijkomende belasting voor mensen met schoolgaande kinderen.

Preventieve coaching

Er zijn oplossingen voor dreigende overbelasting, zelfs voor thuiswerkers die sociaal contact met collega’s en de werksfeer moeten missen. Roelen: “Samen met je collega’s prioriteiten stellen en in goed overleg de werktaken verdelen maken dat mensen gezond met werkdruk kunnen omgaan. Zorg er ook voor dat je het werk goed verdeelt over de dag, met voldoende rustmomenten voor jezelf.” Verder pleit Roelen voor preventieve psychosociale coaching voor werkende mensen die door een verstoorde werk/privé balans psychisch in de knoop komen.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage