1. Vernieuwde Arbowet wanneer is een werkplekbezoek relevant

Vernieuwde Arbowet: wanneer is een werkplekbezoek relevant?

De vernieuwde Arbowet, die waarschijnlijk per 1 juli ingaat, legt meer nadruk op preventie van verzuim en beroepsziekten. Hierin hebben bedrijfsartsen uiteraard een belangrijke rol. De wetswijzigingen dragen ertoe bij dat zij klachten en risico’s sneller kunnen signaleren. Bijvoorbeeld doordat alle werknemers vrije toegang krijgen tot de bedrijfsarts en andersom: de bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkplekken. Wat betekent dit in de praktijk?

Vern Arbowet werkplekbezoek relevant 700 x 300px

“In organisaties waar de bedrijfsarts een of meerdere dagen per week op locatie is, loopt hij of zij ook nu al vrij makkelijk de werkvloer op”, vertelt Ron Ansem, bedrijfsarts bij Arbo Unie. “Maar dat is lang niet overal het geval. Als de bedrijfsarts dan werkplekken wil bekijken, heeft dat wat meer voeten in de aarde. Maar als het relevant is, dan komen we langs.”

Wanneer heeft een werkplekbezoek toegevoegde waarde?

- Als je organisatie net klant geworden is bij Arbo Unie. De bedrijfsarts kan zich dan een goed beeld vormen van de verschillende werkplekken in de organisatie en kan bovendien direct verbeterpunten signaleren. Van een inrichting die ergonomische problemen geeft tot geluidshinder en onveilige situaties. 
- Als op een bepaalde afdeling meerdere medewerkers om vergelijkbare redenen uitvallen of dreigen uit te vallen. De bedrijfsarts kan dan gaan kijken of op de werkplek bijvoorbeeld alle veiligheidsrichtlijnen goed worden nageleefd en of er misschien toch te veel blootstelling is aan bepaalde risico’s, zoals gevaarlijke stoffen. In zo’n geval is een werkplekbezoek heel relevant voor een juiste interpretatie van de klachten. 
- Wanneer een medewerker heel specifieke klachten heeft die mogelijk te maken hebben met omstandigheden op de werkplek. De bedrijfsarts kan dit dan zelf gaan beoordelen. Ook als de bedrijfsarts twijfelt aan de werkgerelateerdheid van klachten, kan een werkbezoek uitsluitsel geven 
- Als in een organisatie wezenlijke veranderingen zijn opgetreden. Denk aan nieuwe machines die in gebruik genomen zijn of nieuwe productieprocessen die worden ingevoerd. 
- Als een organisatie voortdurend in beweging is, kan het zinvol zijn om de werkomgeving bijvoorbeeld elk jaar een keer te bezoeken. Zodat de bedrijfsarts ook daar in de gaten kan houden of er mogelijk toch arbeidsrisico’s insluipen. 

Expertise van deskundigen betrekken

Als daar aanleiding toe is, kan de bedrijfsarts bij werkplekbezoeken andere deskundigen betrekken, zoals een arbeidshygiënist, ergonoom of veiligheidskundige. “Bevorderlijk voor de multidisciplinaire aanpak én voor de samenwerking tussen organisatie en arbodienst”, weet Petra Beurskens, teamconsultant bij Arbo Unie, uit ervaring. "Dit gebeurt bijvoorbeeld als uit verzuimanalyses blijkt dat op een afdeling bepaalde klachten de kop opsteken, die mogelijk met de werkplek samenhangen. Ook de uitkomsten van een preventief medisch onderzoek kunnen een reden zijn om een werkplek te bezoeken. Op basis daarvan kan de bedrijfsarts dan heel gericht een preventief advies geven.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze en andere wijzigingen in de Arbowet? Lees dan de meest gestelde vragen en antwoorden op onze site. 
Wil je meer weten over het bezoeken van de werkplekken? Neem dan contact op met Ron Ansem 06 5250 0897 of ron.ansem@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht