1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Vragen over het arbeidsomstandighedenspreekuur

Vragen over het arbeidsomstandighedenspreekuur

In de Arbowet is vastgelegd dat werkenden het recht hebben om uit eigen beweging een bedrijfsarts te raadplegen via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Veel organisaties boden die mogelijkheid al, andere hebben deze opnieuw ingevoerd. Dat is inmiddels goed ingeregeld. Toch blijken er vragen te bestaan rondom dit spreekuur. Kan je als werkgever zelf een afspraak voor een medewerker maken, bijvoorbeeld?

Vragen over het aospreekuur 700 x 300px

Waarvoor is het arbeidsomstandighedenspreekuur precies bedoeld?

Het arbeidsomstandighedenspreekuur draagt bij aan de preventie van verzuim én beroepsziekten. Werknemers kunnen ernaartoe als ze vragen hebben over hun psychische en fysieke gezondheid in relatie tot hun werk en arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld als iemand beginnende klachten heeft. Zo kunnen bedrijfsartsen vaak tijdig ingrijpen. Ook kan het arbeidsomstandighedenspreekuur helpen arbeidsrisico’s op het spoor te komen die misschien nog niet onderkend zijn. Bijvoorbeeld doordat bedrijfsartsen een patroon herkennen in de signalen die hen via dit spreekuur vanuit een bedrijf of afdeling bereiken.

Kan ik als werkgever of leidinggevende zelf een afspraak inplannen voor een medewerker?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je je zorgen maakt over een medewerker en deze vanuit goed werkgeverschap preventief bij de bedrijfsarts langs wil laten gaan. Bijvoorbeeld omdat iemand zich de laatste tijd vaker ziek meldt, of omdat je merkt dat hij of zij prikkelbaarder is dan je gewend bent. Of als je advies wilt over een chronische aandoening die iemand onder de leden heeft. Als de medewerker daarmee akkoord gaat, kun je als werkgever zelf een afspraak voor een arbeidsomstandighedenspreekuur maken voor hem of haar. Vervolgens is het aan de medewerker zelf of deze hier wel of geen gebruik van maakt. Het staat je dus vrij om het initiatief te nemen, maar dit verplicht je medewerker niet om te gaan.

Krijg ik terugkoppeling van het arbeidsomstandighedenspreekuur?

Medewerkers die het arbeidsomstandighedenspreekuur van Arbo Unie bezoeken, ontvangen hiervan een terugkoppeling. Of ze deze delen met de werkgever en/of leidinggevende, is hun beslissing. Wij delen de terugkoppeling zelf niet met werkgevers en leidinggevenden. Sinds de invoering van de aangescherpte privacyregelgeving afgelopen mei doen we dit zelfs niet met instemming van de medewerker. Vanuit privacy-oogpunt delen we ook niet of en wanneer het spreekuur met je medewerker plaatsvindt – en ook onze nota’s zijn hier zorgvuldig op ingericht. Wel zullen we, als de uitkomsten van het spreekuur daar aanleiding toe geven, medewerkers adviseren om deze met je te delen. Zodat je op basis daarvan maatregelen kunt nemen om te voorkomen dat de medewerker uitvalt. Dat is in beider belang. 

Werknemers kunnen naar het arbeidsomstandighedenspreekuur als ze vragen hebben over hun psychische en fysieke gezondheid in relatie tot hun werk en arbeidsomstandigheden.

Meer weten? 

Wil je meer informatie over het arbeidsomstandighedenspreekuur en hoe Arbo Unie hiermee omgaat? Neem dan contact op met bedrijfsarts Ron Ansem, ron.ansem@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht