1. Waarom werkgeluk steeds belangrijker wordt

Waarom werkgeluk steeds belangrijker wordt

Nederland staat al jaren in de top 5 van de gelukkigste landen ter wereld. Zelfs tijdens de lockdowns beoordeelden we ons leven met gemiddeld een 7,42. Qua werkgeluk scoren we ook niet slecht: dit cijfert schommelt al jaren rond de 7,2. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat doet het ertoe?

Werkgeluk belangrijker

“Geluk is een gevoel wat van het ene op het andere moment kan omslaan”, zegt Willem van Rhenen, hoogleraar aan Nyenrode en bestuurder bij Arbo Unie. “Maar bij werkgeluk hebben we het niet over een momentopname. Dat gaat meer richting bevlogenheid, over iets wat je voor langere tijd ervaart. Over of je werk past bij jouw drijfveren en persoonlijkheid. Dat gevoel rust op drie pilaren: in hoeverre je energie krijgt van je werk, in hoeverre je toegewijd bent aan je werk en in hoeverre je door je werk wordt geabsorbeerd.”

Zingeving en beleving

Dat werkgeluk steeds belangrijker wordt, past volgens Willem bij de tijd waarin we leven. “We zijn steeds hogerop geklommen in de piramide van Maslow: onze basisbehoeften zijn over het algemeen op orde. Daarmee komen zingeving en zelfontplooiing – de hoogste tree in deze piramide – prominenter in beeld. Dat vertaalt zich ook in hoe we naar werk kijken: werk moet er tegenwoordig toe doen. We willen er voldoening in vinden. Daar komt bij dat we in werkzaamheden terechtgekomen zijn die steeds abstracter zijn: na een dag werken is lang niet altijd zichtbaar of tastbaar wat iemand heeft geleverd. Ook dat maakt dat de beleving van werk aan belang toeneemt.”

Werkgeluk onder druk

Ook werkgevers hebben belang bij werkgeluk in hun organisatie. Willem: “Mensen die in gevalideerde metingen hoog scoren op bevlogenheid, zijn vaak 20 tot 25% productiever dan collega’s die nog wel hun werk doen maar het echte vuur missen. Onder aan de streep zie je dus een groot verschil.” Des te zinvoller om als werkgever aandacht aan werkgeluk te besteden. Zeker omdat werkgeluk onder druk staat. “De gemiddelde werkweek in Nederland is 30 uur, nog geen 20% van de totale tijd in een week. Toch ervaren heel veel mensen werkdruk. Dat heeft ermee te maken dat de deuren tussen werk en privé niet meer goed te sluiten zijn: werk kan 24 uur per dag, 7 dagen per week ons leven binnendringen. Zelfs op vakantie gaat de stroom aan mailtjes en telefoontjes vaak door. En andersom ontvangen we privéberichten op het werk en zien we collega’s en relaties ook buiten werk. Zo raken geluk en werkgeluk steeds meer verweven – en wordt het ook moeilijker om werkgeluk vast te houden. Er zijn zo veel verstorende elementen die impact kunnen hebben!”

Hoe houd je werkgeluk vast?

Het goede nieuws is dat werkgeluk of bevlogenheid ook in positieve zin te beïnvloeden is. Door aandacht te hebben voor de belangrijkste bepalende factoren:

  • Weten wat je doel is. Sta regelmatig stil bij wat je belangrijk vindt in je werk en vraag je daarbij af: loopt dat nog parallel met wat ik doe en met de missie van mijn organisatie?
  • Autonomie. Kun jij voldoende van jezelf kwijt in je werk, en kun je je eigen werk mee vormgeven?
  • Context. Deze factor gaat vooral over relaties, bijvoorbeeld met klanten, collega’s en leidinggevenden. Krijg je daar energie van of kost het juist energie? Voel je je verbonden?
  • Competentie. Heb je de kennis en vaardigheden in huis om je werk te kunnen doen? Is er ruimte om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld via meester-gezelconstructies of met opleidingen?
  • Waardering. Mensen willen gewaardeerd worden, zowel financieel als immaterieel.

Willem: “Voor een deel zit werkgeluk en het vermogen om dat te ervaren ook in hoe je met alle bepalende factoren in je omgeving omgaat. Zo hebben agrariërs meer vrijheid om hun dag zelf in te delen dan productiemedewerkers of leerkrachten.. Maar als je in deze verschillende omstandigheden de juiste knoppen weet te vinden, is werkgeluk voor iedereen en elke beroepsgroep mogelijk.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie kan bijdragen aan de verhoging van het werkgeluk en daarmee de productiviteit in jouw organisatie? Neem gerust contact om met informatie@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage