Zin in je werk, kun je dat maken?

Het tijdperk dat er vooral gewerkt werd omdat er brood op de plank moest, ligt achter ons. Werkenden van tegenwoordig vinden het ook belangrijk dat hun werk zinvol is, dat het aansluit bij waarden die zij belangrijk vinden. Welke invloed heb je daar zelf op? En hoe kun je als werkgever inspelen op die groeiende behoefte aan zingeving in het werk?

Zingeving_blauweLijn700x300

“Zingeving in werk weegt steeds zwaarder in loopbaankeuzes”, zegt Giny Norder, bedrijfsarts bij Arbo Unie. “Mensen willen het liefst werken voor een organisatie die hen zinvol werk biedt. Waar ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Tegelijkertijd is wat mensen als zingeving ervaren sterk individueel bepaald. Je ziet ook dat het verandert met de leeftijd. Zo zijn voor de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, waarden als zelfverwezenlijking en persoonlijke ontwikkeling over het algemeen van groot belang. En hoewel deze jongeren zeer individualistisch ingesteld zijn, willen ze ook graag bijdragen aan een betere wereld. Bij dertigers en veertigers zit zingeving vaker in het gevoel van vrijheid en autonomie, terwijl 50-plussers op waarden als verbinding, plezierig samenwerken en een goed salaris weer wat hoger scoren.”

Word je nog blij van je werk?

De vakantie ziet Giny als een goed moment om stil te staan bij de vraag of je werk nog aansluit bij wat je belangrijk vindt. “In de eerste plaats is het natuurlijk zaak om vooral van je rust te genieten”, stelt ze. “Maar het kan zeker geen kwaad om er eens echt voor te gaan zitten om te overdenken: waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik wat ik doe? Word ik daar nog blij van? En wat maakt dat dit wel of niet zo is? In de waan van de dag vergeten we nogal eens om pas op de plaats te maken en te reflecteren; nu heb je de tijd om vanaf een afstandje te kijken of wat je doet nog past bij wat je in je werk zoekt. En zo niet, wat je daar dan aan kan doen.”

Reflecteren op waarden

Bij het reflecteren op werk kan het zogenoemde Capability Work Model helpen. Dit is een model voor duurzame inzetbaarheid dat ontwikkeld is door onder andere emeritus hoogleraar Jac van der Klink. Hierin staan zeven werkwaarden centraal die hij samen met anderen destilleerde uit gesprekken met werknemers en experts:

  1. Gebruik van je kennis en vaardigheden;
  2. Ontwikkeling van je kennis en vaardigheden;
  3. Betrokkenheid bij belangrijke beslissingen;
  4. Zinvolle contacten op het werk;
  5. Eigen doelen stellen;
  6. Een goed inkomen;
  7. Bijdragen aan iets waardevols.

Giny: “Ga gewoon eens bij jezelf na in hoeverre deze waarden voor jou belangrijk zijn, of je in je werk de ruimte krijgt om er invulling aan te geven en of dat dan ook lukt. En of er misschien nog andere waarden zijn die maken dat jij je werk al dan niet zinvol vindt. Dit kan helpen om je  bewuster te maken van wat echt van betekenis voor je is, in je werk maar ook in relatie tot je capaciteiten en levensdoelen. En als je iets mist, plan dan vooral na je vakantie een moment met je leidinggevende om hierover een goed gesprek te voeren. Bespreek hoe je in je werk staat en wat je zou kunnen aanpassen om meer zin in je werk te ervaren.”

Wat kun je als werkgever bijdragen aan zingeving?

Giny wijst erop dat het ook voor werkgevers en leidinggevenden belangrijk is om zich bewust te zijn van de toenemende behoefte aan zingeving in het werk. “Als je daar aandacht aan besteedt, helpt dat om medewerkers aan je organisatie te binden.” 
3 Tips:

  • Zorg dat je in beeld hebt wat je medewerkers én je potentiële medewerkers belangrijk vinden in hun werk. Door er met hen over te práten. Zo kun je er ook voor zorgen dat je dat kunt bieden. Of het nou autonomie is of de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te ontwikkelen;
  • Mensen vinden het steeds belangrijker om bij een organisatie te werken die iets bijdraagt aan de maatschappij. Daarvoor hoef je geen Ocean Cleanup te zijn; ook het adopteren van een goed doel en daar allerlei activiteiten omheen organiseren, kan heel waardevol zijn om het saamhorigheidsgevoel onder medewerkers én hun gevoel van zingeving te vergroten;
  • Geef je medewerkers inzicht in wat hun werk betekent in een groter geheel. Denk aan de bekende anekdote van de drie mannen die aan het metselen zijn. Een voorbijganger vraagt: ‘Wat zijn jullie aan het doen?’ De eerste zegt: ‘Ik ben stenen aan het stapelen.’ De tweede: ‘Ik ben een muur aan het metselen.’ En de derde: ‘Ik ben een kathedraal aan het bouwen.’ Zingeving zit dus ook in de eigen beleving, maar die kun je als werkgever wél beïnvloeden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie je medewerkers en je organisatie kan helpen invulling te geven aan zingeving in het werk? Neem dan contact op via informatie@arbounie.nl. Of kijk op onze website voor ons totale aanbod als het om leefstijl gaat.

 

Deel deze pagina

Meer over leefstijl

Leefstijl - Lekker in je vel

Arbo Unie wil de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen bevorderen en daarmee organisaties succesvoller maken. We zorgen voor betrokken en gemotiveerde mensen, die in hun kracht staan en plezier hebben in het werk en hun leven.