1. Academische werkplaatsen

Academische werkplaatsen

In de Academische Werkplaatsen van Arbo Unie komen wetenschap en praktijk bij elkaar. In samenwerking met diverse universiteiten in Nederland valideren we continu onderdelen van onze dienstverlening om de effectiviteit en doelmatigheid te bewaken. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis om onze dienstverlening te optimaliseren. Omgekeerd voeden wij de wetenschap met relevante kennis en ontwikkeling uit onze dagelijkse praktijk. We zijn de enige arbodienstverlener in Nederland die op deze manier samenwerkt met de academische wereld en daar plukken werkgevers en werkenden de vruchten van.

In 2016 is de academische werkplaats met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum gestart. Daar doen we onderzoek naar ‘eigen regie en zelfredzaamheid bij chronisch zieken en sedentair gedrag. Met het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben we een academische werkplaats die zich vooral richt op predictie van verzuim en onderzoeken we de rol van naasten bij de terugkeer naar werk. Daarnaast participeren we in projecten van de Universiteit Twente om burn-out te voorspellen op basis van analyses op egodocumenten, van de Erasmus Universiteit om de revalidatiezorg te evalueren, van IRAS - onderdeel van de Universiteit Utrecht - om een tox-centrum te starten en van het Coronel Laboratorium van het AMC om de ‘allostatic load’ bij stress in kaart te brengen. 

Onderscheid op kwaliteit is voor ons essentieel. Op deze manier helpen we mensen bij een leven lang optimaal werken. Met energie en volop werkplezier en zonder onnodige risico’s op verminderde inzetbaarheid. Daar gaan we voor. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met je vaste contactpersoon of stuur een bericht naar informatie@arbounie.nl

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties