AUN20-0034-MVO-website-headers-1440x420px_People

People 

Vitaliteit en inzetbaarheid van mensen bevorderen

Ga naar:

Iedereen lekker in z’n vel 

We faciliteren onze medewerkers vanuit goed werkgeverschap. Zo zijn zij in staat om met passie en energie hun werk te doen. Verder zien we wederzijds respect en elkaars welzijn als voorwaarden voor samenwerking met collega’s en andere stakeholders.  

people-250x250px

Onze People-speerpunten

MVO is onderdeel van onze strategie

Arbo Unie hanteert het MVO-beleid als toetscriterium bij alle beslissingen. De Raad van Bestuur van Arbo Unie geeft het goede voorbeeld door MVO-activiteiten te stimuleren en geen nevenfuncties te bekleden die conflicterend met de MVO-doelstellingen zijn. Zij handelt conform geldende wet- en regelgeving.

Goed werkgeverschap

Arbo Unie borgt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij we sturen op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers kunnen gebruik maken van een eigen Academy om zich te ontwikkelen en er is volledige transparantie over loopbaanpaden, beloningssystematiek en doorgroeimogelijkheden.

Mensenrechten

We streven ernaar dat alle vormen van discriminatie worden voorkomen; we willen een inclusieve organisatie zijn. Daarnaast heeft iedere medewerker toegang tot een vertrouwenspersoon en is er een onafhankelijke klachtencommissie. 

Eerlijk zaken doen

Arbo Unie hanteert een heldere inkoopprocedure waardoor eerlijk zakendoen geborgd is. Ook zijn er heldere voorschriften over bijvoorbeeld giften en het tegengaan van corruptie. Leveranciers hebben dezelfde MVO-ambities als Arbo Unie. 

Consumentenaangelegenheden

We vinden het belangrijk dat mensen een veilig en gezond leven leiden, ook buiten het werk. Daarom stimuleren we zaken die de veiligheid en gezondheid bevorderen (bijvoorbeeld niet telefoneren in de auto). Ook wenden we onze invloed aan op zaken die veiligheid en gezondheid bedreigen, zoals gebruik van verslavende middelen bij cliënten of het blootstaan aan gevaarlijke stoffen.