AUN20-0034-MVO-website-headers-1440x420px_Planet_c

Planet

Verantwoord omgaan met ons milieu en terugdringen van onze footprint

Ga naar:

Zorg voor de natuur

Onze bedrijfsvoering draagt bij aan behoud en versterking van natuurlijke hulpbronnen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezond (leef)klimaat op onze planeet.

Planet-250x250px

Onze Planet-speerpunten

Circulaire economie en klimaatverandering

Arbo Unie wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een beter klimaat. Daarom streven we duidelijke doelstellingen na ten aanzien van digitaal (papierloos) werken en afvalscheiding. Het aantal reiskilometers wordt sterk teruggedrongen door blended werken (dus gedeeltelijk op kantoor) en de kilometers die er dan nog met bedrijfsauto’s worden gemaakt zijn alleen elektrisch. Doel is uiteindelijk volledig CO2-neutraal te kunnen werken in 2030.

Arbo Unie bedrijfsbos

We zijn bezig met het realiseren van een Arbo Unie bedrijfsbos. Dit is in lijn met onze visie dat verblijven in de natuur bijdraagt aan goede gezondheid. Het is een fysieke plek waar we met cliënten, klanten, prospects, collega’s kunnen wandelen / herstellen. Het biedt ook mogelijkheden tot vrijwilligerswerk op bomenplantdagen door eigen medewerkers en/of met klanten.