Onze aanpak

Onze aanpak is gericht op het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers. De methodische aanpak van Arbo Unie geeft je ondersteuning bij allerlei vraagstukken op het gebied van verzuim, gezondheid, veiligheid en productiviteit. In samenwerking met diverse universiteiten in Nederland valideren we continu onderdelen van onze dienstverlening om de effectiviteit en doelmatigheid te bewaken.

Vanuit de brede vraagstelling van je organisatie helpen onze analyse en oplossingen om een haalbaar en realistisch resultaat te bereiken. We bieden oplossingen voor de gehele organisatie, voor teams en natuurlijk voor de individuele medewerker. Bij Arbo Unie gaan we onder meer te werk volgens het Work Home Resource-model. Het vormt de basis om gericht aandacht te besteden aan alle factoren die het gedrag beïnvloeden. We kijken daarbij naar de hulpbronnen op het werk en thuis en natuurlijk naar de eigen persoonlijkheid. Zo vinden we de beste oplossing om de optimale inzetbaarheid te versterken.

Onze aanpak werkt voor vraagstukken op drie niveaus:

herkenbare dienstv afb 1 

We richten ons op je medewerker, het team én de organisatie, zodat ieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid kan nemen voor bijvoorbeeld zijn of haar gezondheid, vitaliteit of sociale veiligheid.

herkenbare dienstv afb 2

Optimaal werken in de volle breedte

De kennis en ervaring van onze professionals is de kracht van Arbo Unie. Zij maken zaken hanteerbaar, door snel, vakkundig en praktische oplossingen te bieden voor het gewenste resultaat. We werken met een breed scala aan eigen professionals, zodat we je vraagstuk vanuit diverse invalshoeken kunnen belichten. Korte lijnen zorgen voor sneller resultaat. We onderscheiden ons daarmee van andere dienstverleners.

Medewerkersaantallen versie 27022018 700px

Als het gaat om werk en gezondheid komen er naast re-integratie en inzetbaarheid ook vaak andere vragen naar boven. Denk aan re-integratie tweede spoor, revalidatie na een zware ziekte of ongevallenhulp. Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Samen met onze dochters bieden we een passende aanpak.

logo Verbanen                          logo Belife


logo PHC                             Mkbasics wit935x386_96kb

Nieuwsgierig?

Meer weten over onze aanpak.