Maak werk van verandering

Veel organisaties zijn in verandering. Meer zelfsturing. Nieuwe vormen van performance management. Flexibele arbeidsrelaties. En wat kenmerkend is: verandering lijkt een constante factor waar we rekening mee moeten houden. En dat heeft een behoorlijke impact voor medewerkers.

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd - en daarmee vaak ook gezond en productief - blijven als het werk voortdurend verandert? Wat zijn succesfactoren en welke invloed heb je daarop?

Onze arbeids- en organisatiedeskundigen helpen je om de motivatie van je medewerkers ook bij continu veranderen op peil te houden. Wij bieden advies en tal van diensten aan, om van veranderingen een succes te maken.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Veel organisaties zijn in verandering.

Neem je werknemers optimaal mee in veranderingen

Je kunt veel stress wegnemen door je werknemers goed in veranderingen te faciliteren. Informatievoorziening speelt daarin een prominente rol. Als je daarin concreet, volledig, duidelijk en eerlijk bent, voorkomt dat bijvoorbeeld veel verwarring, weerstand en frustratie. Vertel wat er speelt en wat er gaat gebeuren, en vertel ook wat er misschien nog niet helemaal duidelijk is. En geef ze de ruimte om zelf na te denken waar ze over vijf jaar willen zijn en hoe ze daar kunnen komen. Dan creëer je een veilige omgeving voor ze waarin ze zelf de regie kunnen pakken, en willen, kunnen en durven te veranderen.

Succesvol veranderen vraagt om een duidelijke strategie, consensus, de juiste vaardigheden, prikkels en middelen en om een helder plan van aanpak. We helpen je leidinggevenden in trainingen om de vinger op de zere plek te leggen. En geven hen handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Ook individuele medewerkers en teams in veranderprocessen kunnen we prima ondersteunen. Voor werknemers die veel stress ervaren is de training mentale veerkracht zinvol. En in teams zetten we het programma Goed Bezig in, dat helpt het gesprek op gang te brengen en medewerkers zelf mee te laten denken én doen.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Persoonlijke effectiviteit 

Een assessment brengt diverse aspecten van persoonlijk gedrag van je werknemer in kaart.