foto-samenwerken-kleiner-verloopfulling

Samenwerken bij re-integratie

  1. Taakdelegatie

Wie werken er samen met de bedrijfsarts

Werken volgens taakdelegatie zien we steeds vaker in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts die werkzaamheden delegeert naar de praktijkondersteuner en aan de medisch specialist in een ziekenhuis die nauw samenwerkt met een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Deze ontwikkeling hebben we ook opgepakt in onze bedrijfsvoering.

Wie werken met de bedrijfsarts samen?

De bedrijfsarts heeft conform regelgeving de mogelijkheid om taken binnen de verzuimbegeleiding te delegeren, die door andere professionals kunnen worden uitgevoerd. Daarom werkt ook Arbo Unie met ondersteunende functies. Denk bijvoorbeeld aan verzuimconsulenten en verpleegkundig specialisten. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat de drempel om contact met ons op te nemen laag is, dat er minimaal twee medewerkers bekend zijn met jouw organisatie en dat we de juiste expertise inzetten op het juiste moment.

Betrouwbare dienstverlening

Het overnemen van een aantal taken van de bedrijfsarts gebeurt natuurlijk niet zomaar. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk, we bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening zorgvuldig, houden ons aan wettelijke voorschriften en aan strenge kwaliteitsnormen. Dat mag je van een betrouwbare dienstverlener zoals Arbo Unie verwachten.

Bedrijfsarts blijft altijd toegankelijk

Tijdens de re-integratie blijft de bedrijfsarts uit hoofde van zijn eindverantwoordelijkheid vanzelfsprekend betrokken bij de begeleiding. Mocht de werknemer tussentijds toch behoefte hebben aan een gesprek met de bedrijfsarts dan is dit altijd mogelijk. We informeren uw werknemer zelf actief over deze mogelijkheid.

Lees meer

Wat doet een Verpleegkundig Specialist? Bekijk hier onze flyer.
Wat doet een Verzuimconsulent? Bekijk hier onze flyer.