arbounienlwerkgeverthemateamsamenwerking 1440x420

Samenwerken bij re-integratie

Teamsamenwerking

Om de vitaliteit en gezondheid van medewerkers te bevorderen en daarmee organisaties succesvoller te maken, blijft Arbo Unie haar dienstverlening continu verbeteren en innoveren. Zo werken onze professionals samen in gezondheidsteams. Om onze dienstverlening voor organisaties nog doeltreffender te maken gaat de bedrijfsarts bepaalde taken zorgvuldig en verantwoord delegeren aan andere professionals uit zijn of haar gezondheidsteam. Dit noemen wij teamsamenwerking (taakdelegatie). Resultaten in de praktijk laten zien dat deze aanpak werkt en voor duurzaam herstel zorgt.

Werken volgens taakdelegatie zien we steeds vaker in de gezondheidszorg. Ook bij huisartsen en in ziekenhuizen zien we deze ontwikkeling ontstaan.

Wie werken met de bedrijfsarts samen?

De bedrijfsarts heeft conform regelgeving de mogelijkheid om taken binnen de verzuimbegeleiding te delegeren, die door andere professionals kunnen worden uitgevoerd. Daarom werkt ook Arbo Unie met ondersteunende functies. Denk bijvoorbeeld aan verzuimconsulenten en verpleegkundig specialisten. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat de drempel om contact met ons op te nemen laag is, dat er minimaal twee medewerkers bekend zijn met de organisatie en dat we de juiste expertise inzetten op het juiste moment.

Wat betekent teamsamenwerking voor mij als werkgever? 

Teamsamenwerking biedt jouw organisatie een aantal voordelen: 

  • Dienstverlening op maat (juiste zorg door juiste professional).
  • Meer aandacht en tijd voor uw medewerkers.
  • Efficiënter werken, waardoor de herstelperiode wordt verkleind.
  • Heldere en duidelijke afspraken.
  • Betere bereikbaarheid van de taakgedelegeerde professional.

Betrouwbare dienstverlening

Het overnemen van een aantal taken van de bedrijfsarts gebeurt natuurlijk niet zomaar. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk, we bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening zorgvuldig, houden ons aan wettelijke voorschriften en aan strenge kwaliteitsnormen. 

Bedrijfsarts blijft altijd toegankelijk

Tijdens de re-integratie blijft de bedrijfsarts uit hoofde van zijn eindverantwoordelijkheid vanzelfsprekend betrokken bij de begeleiding. Mocht de werknemer tussentijds toch behoefte hebben aan een gesprek met de bedrijfsarts dan is dit altijd mogelijk. We informeren uw werknemer zelf actief over deze mogelijkheid.

Lees meer

Meer informatie over Teamsamenwerking en de voordelen voor jouw organisatie? Bekijk hieronder onze flyers.

Wat is teamsamenwerking? In deze flyer leggen we uit.
Wat doet een Verpleegkundig Specialist? Bekijk hier onze flyer.
Wat doet een Verzuimconsulent? Bekijk hier onze flyer.

Video: klantstatement Trivire

Teamsamenwerking-Trivire-1900x350px

NS-klantstatement-560px

Kim van Roon

Contractmanager bij NS

Heldere rolverdeling

De rolverdeling binnen die teams is voor ons heel duidelijk”, vertelt Kim. “Dat draagt ook bij aan een plezierige samenwerking. Wat ik vooral prettig vind, zijn de korte lijnen: we hebben met verschillende professionals van Arbo Unie te maken, maar we weten elkaar altijd makkelijk te vinden. De samenwerking voelde al heel snel heel vertrouwd.

Lees hier verder over onze samenwerking met NS