Veiligheidsrisico's

Als werkgever wil je dat je medewerkers veilig aan de slag zijn. In bepaalde beroepen heb je te maken met bijzondere arbeidsrisico’s. Denk aan vallen van hoogte, verstikking in besloten ruimten of letsel door het werken met arbeidsmiddelen. We analyseren deze risico’s en kunnen daarna ondersteunen met het opstellen van beleid en het geven van trainingen en werkinstructies. We helpen je om deze risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De inzet van onze experts draagt bij aan de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid van je werknemers.

Onze professionals beschikken over een unieke bundeling van kennis en praktische ervaring.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Al tientallen jaren ondersteunen we bedrijven succesvol bij het in kaart brengen en beperken van de risico’s.

Welke veiligheidsrisico's kent jouw organisatie?

Explosie veiligheid

Als er in jouw organisatie gewerkt wordt met licht ontvlambare (vloei)stoffen, staat de veiligheid van je mensen vanzelfsprekend voorop. Arbo Unie helpt je de risico’s inzichtelijk te maken en de explosieveiligheid te optimaliseren.

Ongevals-onderzoek

Met gerichte technieken is het mogelijk om de oorzaken van incidenten en ongevallen in kaart te brengen. Potentieel gevaar wordt weggenomen door de maatregelen die je als organisatie neemt. 

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

RI&E

Veilig werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie.
Met de RI&E zorg je voor een systematische aanpak.

Vaccinaties

Om mensen veilig hun vak te laten uitoefenen helpen we bij het opstellen van een vaccinatiebeleid en ook bij de uitvoering daarvan.

Keuringen

Je houdt zicht op de arbeidsrisico's en kunt de inzetbaarheid van je mensen optimaliseren.