Keuring Schadelijke stoffen

Sommige werknemers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Een dergelijke omgeving in combinatie met fysiek zwaar werk vergt veel van hen. Het goed functioneren van bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten is essentieel.

Om de gezondheid van deze medewerkers te waarborgen bieden we de specifieke keuring blootstelling aan schadelijke stoffen. De keuring signaleert gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, de arts adviseert en geeft handvatten om met de eventuele risico’s aan de slag te gaan.

In principe wordt bij de aanstelling van de medewerker een 0-meting uitgevoerd en wordt de medische geschiktheid voor de functie gemeten. In de daaropvolgende keuringen wordt onderzocht of de gezondheid is veranderd en of de medische geschiktheid nog steeds in orde is.

Afgestemd op specifieke werkzaamheden

We bieden deze keuring in vier variaties passend bij de specifieke risico’s. Het onderzoek bestaat naast een 0-meting naar het goed functioneren van het bewegingsapparaat, longen, hart en bloedvaten een belangrijke voorwaarde. Als onderdeel van deze keuringen voeren we daarom een inspanningstest uit. De werknemer ontvangt een verklaring voor een jaar als deze de keuring goed heeft doorstaan.

Werken met asbest

Tijdens het onderzoek stellen we vast of er schade is ontstaan door blootstelling aan asbest. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid bepaald. Er zijn twee categorieën keuringen voor het werken met asbest: de asbestkeuring en de asbestkeuring met ademlucht.

Werken met ademlucht

Bij de ademluchtkeuring beoordelen we de medische geschiktheid van de medewerker voor de functie. De medische functie-eisen zijn gesteld om veiligheidsrisico's en gezondheidsgevaar van de medewerkers en/of derden te voorkomen. We bieden twee ademluchtkeuringen: de ademluchtkeuring en de ademluchtluchtkeuring zwaar fysiek werk.

Werken in de bodemsanering

Wanneer een werknemer voor het eerst gaat werken in verontreinigde grond is een bodemsaneringskeuring verplicht. Er wordt bij het onderzoek nagegaan of er schade is ontstaan door blootstelling aan giftige stoffen. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, bepalen we de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid. Arbo Unie voert de keuringen uit volgens de voorschriften uit de CROW-publicatie ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

  • Bodemsanering categorie A: geen gebruik van adembescherming
  • Bodemsanering categorie B: gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals een volgelaatsmasker
  • Bodemsanering categorie C: gebruik van buitenluchtonafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht of leeflucht.

Werken in de chemie

Dit onderzoek gaat na of er schade is ontstaan door blootstelling aan giftige stoffen. Ook bepalen we of de ontgiftingsfunctie van lever en nieren goed is. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid vastgesteld. Er zijn drie typen chemiekeuringen: chemie keuring, chemie buitenluchtafhankelijke adembescherming en chemie buitenluchtonafhankelijke adembescherming.

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Scheepvaart, duikers en offshore keuring

Om veilig en gezond in of op het water te werken is het voor iedereen verplicht een medische keuring te ondergaan.

Brandweer-keuring

De brandweermedewerker, zowel de beroeps als de vrijwillige, wordt getest op medische geschiktheid voor deze verantwoordelijke functie.

Bouw-
keuring

Werken in de bouw brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom heeft elke werknemer in de bouw recht op een periodieke medische keuring.