1. Werkgever
  2. Veiligheid
  3. Sociale veiligheid
  4. Veiligheidscultuur verbeteren?

Veiligheidscultuur

Veel organisaties dragen op de juiste wijze zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Deze zorg is vooral gericht op technische en organisatorische verbeteringen. De kans op ongevallen blijft bestaan. De oorzaak hiervan ligt vaak in de veiligheidscultuur van je organisatie. Kan er open over (bijna) incidenten worden gesproken? Voelen werknemers zich hiervoor veilig genoeg?

Een goede veiligheidscultuur staat of valt met goed leiderschap. Want het terugdringen van incidenten en ongevallen moet door het management gebeuren. We ondersteunen je bij het in kaart brengen van de veiligheidscultuur en stellen concrete verbeteringen voor. Deze implementeren we samen om de veiligheidscultuur structureel te verbeteren.  

Tip: introduceer een tip van de week die zorgt dat werknemers bewuster nadenken over risico’s en veiligheid.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Creëer een cultuur die het veiligheidheidsbewustzijn stimuleert.

Hoe kun je de bestaande veiligheidscultuur aanpassen? 

We kunnen de bestaande veiligheidscultuur inzichtelijk maken en verbeteren. Startpunt van onze aanpak is het in kaart brengen van de huidige veiligheidscultuur. Aan de hand van de resultaten van deze nulmeting bespreken we met het bedrijf wat de doelen zijn en hoe die te bereiken. Dit wordt vastgelegd in een trainingsprogramma. Hierin staat het aandeel van met name de leidinggevenden centraal. 

De basis van het trainingsprogramma wordt gevormd door de NO-RISC methode. Met deze universele methode worden medewerkers en leidinggevenden in staat gesteld zelf de mogelijke risico’s te herkennen en aan te pakken. Op die manier wordt niet alleen de veiligheid en het gedrag van medewerkers en leidinggevenden verbeterd, maar ook hun bewustzijn vergroot.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

RI&E

Veilig werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie.
Met de RI&E zorg je voor een systematische aanpak.

Keuringen

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Onderzoek  daarom regelmatig of je medewerkers voldoen aan wat het werk van hen vraagt.

Veiligheids-risico's

In diverse beroepen loop je het risico op een verhoogde blootstelling aan straling, geluid, chemische stoffen of biologische organismen. Maak gebruik van onze expertise.