Iedereen veilig op de werkvloer 1440 x 420 1

Een vertrouwens-persoon. Geen overbodige luxe

 

Vraag een offerte aan

Vertrouwenspersoon

  • Heeft luisterend oor en begeleidt bij het vinden van oplossingen
  • Signaleert ongewenste omgangsvormen en adviseert het management
  • Geeft voorlichting en informeert 

Soms ervaren werknemers hun werkplek als niet prettig en onveilig door ongewenst gedrag van collega's. Dan is het prettig dat er iemand luistert en op een deskundige manier ondersteunt en helpt om die knelpunten op te lossen. De vertrouwenspersoon is er voor problemen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Uiteraard worden die met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld. 

De vertrouwenspersoon neemt het probleem niet over, maar ondersteunt en denkt mee. De meerwaarde van de inzet van een vertrouwenspersoon is dat het merendeel van de klachten op een informele manier wordt opgelost. Hierdoor kunnen je werknemers weer op een prettige manier aan de slag.   

Je kunt zelf werknemers opleiden voor deze rol of deskundige vertrouwenspersonen van Arbo Unie inschakelen. Die zijn onafhankelijk, ingevoerd in de nieuwste inzichten en altijd bereikbaar.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Vertrouwenspersoon: geen overbodige luxe.

Bekijk de workshop

Iedereen veilig op de werkvloer.

Bedrijfsmaatschappelijk werker biedt uitkomst

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor problemen die voortvloeien uit de werksituatie of de privé-situatie. Ook als het om ernstige zaken gaat zoals omgaan met pesten, discriminatie of agressie en geweld. De bedrijfsmaatschappelijk werker zoekt hierbij een nauwe samenwerking met de leidinggevende en de bedrijfsarts.

De werknemer wordt door de bedrijfsmaatschappelijk werker geholpen om inzicht te krijgen in de situatie. Daarnaast worden vaardigheden geleerd om zelfstandig problemen te hanteren en op te lossen. Zo kan je werknemer het heft weer makkelijker in eigen handen nemen. De begeleiding kan op individueel niveau en op groepsniveau worden aangeboden. 

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

RI&E

Veilig werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie.
Met de RI&E zorg je voor een systematische aanpak.

Ongewenst gedrag

Je streeft naar een sociaal veilige omgeving. Om die te kunnen bieden is het van belang om signalen te herkennen en gerichte oplossingen te bieden.

Gezondheids-check

We onderzoeken het uithoudingsvermogen en de gezondheidsrisico’s en geven inzicht in de leefstijl.