1. Beste verzuimaanpak

Beste verzuimaanpak

  • Oplossing die past bij jouw organisatie
  • Focus op inzetbaarheid
  • Coaching naar eigen regie of juist volledig ontzorgen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie. Met als doel de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers te vergroten en positief gedrag te bevorderen. Een aanpak die altijd aantoonbaar resultaat oplevert.  

Naast de basisdienstverlening bij Regie op inzetbaarheid bieden we een breed scala aan extra mogelijkheden die helpen bij een leven lang optimaal werken. Zo werken teams met Polshoogte aan hun vitaliteit met fitheidsarmbandjes en helpen Mentale Veerkracht trainingen aan leidinggevenden om werkstress te herkennen en uitval te voorkomen.

De cultuur en het gedrag in je organisatie zijn bepalend bij de keuze van de beste verzuimaanpak.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Organisaties kiezen voor deze aanpak omdat het aantoonbaar resultaat oplevert.

Kies de aanpak die bij jouw organisatie past

Comfort

Met Comfort kies je voor maximale ondersteuning bij het werken aan inzetbaarheid. Die krijg je van een multidisciplinair team onder leiding van onze bedrijfsarts.

Gemak

Gezonde en productieve werknemers zijn goed voor de organisatie. Werkgevers en hun medewerkers zetten zich daar samen voor in. Kies je voor Gemak, dan biedt Arbo Unie daarbij maximale ondersteuning.

Samen

Het uitgangspunt is dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun fysieke en mentale gezondheid. Leidinggevenden dragen hier actief aan bij door hen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Zeker

Met onze oplossing Zeker houd je de regie op duurzame inzetbaarheid zo veel mogelijk in eigen hand. Als je bedrijf(scultuur) erop ingericht is en leidinggevenden hun rol nemen, werkt dat uitstekend.

Deze oplossingen kunnen je ook verder helpen

Organisatie Quickscan

Hiermee weet je in korte tijd welke verzuim- en re-integratie aanpak het beste past bij je organisatie

Langdurig verzuim voorkomen

Een unieke online kennistool die risico’s op langdurig verzuim snel opspoort.

Derde spoor

Begeleiding van ex-medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na uitdiensttreding.