1. Langdurig verzuim voorkomen

Langdurig verzuim voorkomen

  • Adequate signalering
  • Voorkomen langdurig verzuim
  • Verhogen van inzetbaarheid bij verzuim

Je wilt de kans op langdurig verzuim zo snel mogelijk bepalen. Met In.zicht kun je versneld inzoomen op dreigend langdurig verzuim en direct de juiste acties inzetten. Een actie kan zijn een gesprek aangaan over werkhervatting met de leidinggevende of een versnelde uitnodiging met de bedrijfsarts.

In.zicht is een online kennistool voor de zieke werknemer. We combineren gegevens over de geschatte verzuimduur en zijn re-integratie activiteiten met onze historische verzuimdata. Hiermee kunnen we nauwkeurige voorspellingen doen en de kans op langdurig verzuim direct verkleinen.

Met In.zicht zorg je dat je werknemer direct de juiste ondersteuning krijgt. Je kunt veel eerder dan voorheen ingrijpen om erger te voorkomen. We zien nu al dat dit effect heeft.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen

Breng langdurig verzuim terug met een tijdige signalering.

Vraag offerte aan

In.zicht is onderdeel van onze verzuim- en re-integratiebegeleiding

Gemak

Gezonde en productieve werknemers zijn goed voor de organisatie. Werkgevers en hun medewerkers zetten zich daar samen voor in. Kies je voor Gemak, dan biedt Arbo Unie daarbij maximale ondersteuning.

Samen

Het uitgangspunt is dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun fysieke en mentale gezondheid. Leidinggevenden dragen hier actief aan bij door hen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Zeker

Met onze oplossing Zeker houd je de regie op duurzame inzetbaarheid zo veel mogelijk in eigen hand. Als je bedrijf(scultuur) erop ingericht is en leidinggevenden hun rol nemen, werkt dat uitstekend.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Organisatie Quickscan

De uitkomst van deze online scan geeft je heldere inzichten voor een effectieve aanpak van verzuim en preventie. 

Beste verzuimaanpak

Oplossingen voor de aanpak van verzuim die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.