Derde spoor 

  • Inzet van een vast team van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen
  • Een spreekuur met de bedrijfsarts elke 6 weken
  • Een arbeidsdeskundig onderzoek in week 26

De kern van de laatste wijziging van de Ziektewet is dat voor middelgrote en grote bedrijven de premie afhankelijk wordt van de huidige instroom. De instroom geldt zowel voor de Ziektewet als voor de WGA-premie, voor werknemers met een vast én met een tijdelijke contract.

Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex) medewerkers kun je veel geld besparen. Hiermee kun je de totale kosten van verzuim zo laag mogelijk houden. Arbo Unie zet de juiste verzuimbegeleiding in om zieke (ex) werknemers te activeren naar herstel. We hebben de kennis en ervaring om je daarbij te helpen.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Zo houdt je grip op zieke ex-werknemers

Goede begeleiding loont!

Arbo Unie ondersteunt je met Grip op Derde Spoor bij de begeleiding en activering van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers - ook als zij inmiddels uit dienst zijn.

Belangrijk uitgangspunt is een tijdige signalering van veranderingen in benutbare mogelijkheden. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de doorbetaling van de WGA- of de Ziektewetuitkering.

We hebben de kennis en ervaring om je daarbij te helpen. Je kunt op zo de schade aan loondoorbetaling ziektewet bij ex-medewerkers tot een minimum te beperken.

Ziektewet

Arbo Unie ondersteunt je met Grip op Derde Spoor bij de begeleiding van zieke (ex) werknemers om deze te activeren naar herstel.  

WGA

Arbo Unie ondersteunt je met Grip op Derde Spoor bij de begeleiding van (ex-)werknemers inzake de WGA-uitkering.

Dossieranalyse

Arbo Unie ondersteunt je met Grip op Derde Spoor bij de begeleiding lang verzuim met dossieranalyse met een strakke procesvoering Wet Verbetering Poortwachter is er winst te behalen.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Arbo Unie herstelpaden

Een unieke methodiek per uitval oorzaak. Voor elke medewerker de juiste zorg op het juiste moment.

Analysetool In.zicht

Academisch getoetste vroegsignalering om langdurige uitval van medewerkers te voorkomen.

Organisatie Quickscan

De uitkomst van deze online scan geeft je heldere inzichten voor een effectieve aanpak van verzuim en preventie.