Grip op derde spoor lang verzuim met dossieranalyse

Er is winst te behalen in een strakke procesvoering Wet Verbetering Poortwachter. Hiermee kun je de kosten van verzuim flink terugdringen. Met Grip op lang verzuim dossieranalyse beschik je over een effectief instrument om de kosten van langdurig verzuim te verminderen. Hiermee kun je loonsancties voorkomen, de hoogte van premies beïnvloeden of de periode van loondoorbetaling verkorten.

Terugdringen schadelast

Onvoldoende aandacht voor lastige dossiers kan leiden tot onvoorziene risico’s. Laat langlopende verzuimdossiers tijdig beoordelen door een specialist. Zijn dossiers eenmaal beland bij het UWV, dan heb je als werkgever namelijk geen invloed meer op de schadelast, terwijl de premies wél stijgen. Met een bedrijfsbrede dossieranalyse signaleren we de risico’s vroegtijdig en helpen je deze te repareren en te voorkomen.

Objectief oordeel

Tijdens de uitvoering van Grip op lang verzuim lopen we een aantal dossiers (langdurig verzuim) na met de focus op schadelastbeperking, zowel op proces als inhoud (niet medisch). We toetsen daarbij op criteria van het UWV en verzekeraar, kijken naar arbeidsmarkt, financiële aspecten zoals het meebetalen door verzekeraar aan interventies en ontdubbeling kosten, en geven een objectief oordeel van het gehele dossier.

Resultaat

  • Vastgelopen re-integratietrajecten komen weer in beweging door een frisse kijk op langlopende dossiers
  • Kritische beoordeling voorkomt loonsancties en het verkort de loondoorbetalingsverplichting
  • Gemiste kansen op financieel voordeel worden zichtbaar en gerepareerd
  • Grip op lang verzuim geeft zicht op de kwaliteit van uw verzuimdossiers, inzet interventies en of je mogelijke financiële voordelen (subsidies/verzekeraar) benut.

Grip op lang verzuim met dossieranalyse levert een overall beoordeling en advies op organisatieniveau, met een concreet overzicht van maatregelen die je schadelast beperken.

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Grip op derde spoor Ziektewet

Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex) medewerkers kun je veel geld besparen.

Grip op derde spoor WGA

De hoogte van de WGA premie is afhankelijk van de instroom vanuit je organisatie. Logisch dus dat je als werkgever arbeidsongeschiktheid wilt voorkomen.