Home-Verborgen-impact-van-psychisch-verzuim

Verborgen impact van psychisch verzuim

  1. Verborgen impact psychisch verzuim

De jongvolwassenen van vandaag zijn de beroepsbevolking van de toekomst

Psychisch verzuim neemt steeds meer toe, vooral onder jongvolwassenen. Op het moment dat jongvolwassenen op de arbeidsmarkt komen, heeft zo'n 1/5 al te maken gehad met psychische problemen. Medewerkers die in het verleden psychische problemen hebben ervaren, zijn in de huidige tijd minder productief. Tot ver na hun re-integratie ervaren ze nog obstakels in hun werkfunctioneren.

Als werkgever is het belangrijk om deze huidige en toekomstige groep medewerkers goed te ondersteunen zodat zij de gewenste productiviteit kunnen leveren. Dit zonder dat de druk te hoog wordt of dat het ten koste gaat van hun werkplezier. Zo behoud je gezonde, energieke en gemotiveerde medewerkers.

Webinar

Impact psychische problemen jongeren op hun toekomstige werkfunctioneren

Meer over de relatie hier tussen en welke stappen je kunt ondernemen om het werkfunctioneren te bevorderen.

Verzuimcheck: voor meer grip op verzuim 

Met de verzuimcheck krijg je inzicht in hoe jouw organisatie er qua verzuim voorstaat ten opzichte van andere organisaties binnen jouw sector. Samen bespreken we de uitkomsten en maken we een verzuimaanpak op maat waarmee je verzuim preventief voorkomt en terugdringt.