1. Door wie word je geholpen

  Door wie word je geholpen?

  Bij Arbo Unie wordt de verzuimbegeleiding verzorgd door een gezondheidsteam. We schakelen de juiste expertise in op het juiste moment. Je krijgt in ieder geval te maken met een bedrijfsarts en een bedrijfsverpleegkundige (verzuimconsulent). Soms wordt het team uitgebreid met een bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog of arbeidsdeskundige die je begeleiden om zo goed mogelijk te re-integreren. De bedrijfsarts en verzuimconsulent stemmen nauw af en zijn continu op de hoogte zijn van jouw situatie. Daarbij bewaken we de kwaliteit van onze dienstverlening zorgvuldig, houden ons aan wettelijke voorschriften zoals de Wet verbetering poortwachter & AVG en aan strenge kwaliteitsnormen, die aan ons gesteld worden.

  Artsen in opleiding

  Je kunt te maken krijgen met arts die nog in opleiding is met de specialisatie bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast werken we ook met afgestudeerde basisartsen. Artsen die nog geen bedrijfsarts zijn, mogen een aantal taken zelfstandig uitvoeren. Zij zijn daar vanuit de wet BIG zelf verantwoordelijk voor. Voor alle taken geldt, dat deze onder strikte supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts worden uitgevoerd. Deze bedrijfsarts is en blijft verantwoordelijk en is ook wettelijk aansprakelijk. Wie je ook ziet: je kunt erop rekenen, dat de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd is en blijft. En mocht je dat willen, dan kun je altijd vragen om een afspraak met de bedrijfsarts.

  Meer informatie

  Arbo Unie leidt jaarlijks nieuwe bedrijfsartsen op. Dat doen we vanuit een eigen traineeprogramma, waarin we afgestudeerde artsen en zij-instromers interesseren voor dit prachtige vak. Heb je vragen over de achtergrond van onze artsen, verzuimconsulenten of verpleegkundigen, vraag er dan naar tijdens je behandeling. Al onze collega’s informeren je hier graag over.

  Teamsamen-werking

  Onze professionals werken samen in gezondheidsteams. Om onze dienstverlening voor organisaties nog doeltreffender te maken gaat de bedrijfsarts bepaalde taken zorgvuldig en verantwoord delegeren aan andere professionals uit zijn of haar gezondheidsteam. Dit noemen wij teamsamenwerking.