1. Door wie word je geholpen

  Door wie word je geholpen?

  De bedrijfsarts heeft binnen de Wet verbetering Poortwachter de mogelijkheid om taken binnen de re-integratiebegeleiding te delegeren. Mogelijk heb je erover gehoord of gelezen en heb je een vraag over door wie je wordt geholpen wanneer je een beroep op ons doet? Dat lichten we hierna graag kort toe.

  Ondersteunende functies

  We vinden het belangrijk dat de drempel om contact met ons op te nemen laag is, dat er minimaal twee medewerkers bekend zijn met jouw organisatie en dat we de juiste expertise inzetten op het juiste moment. Daarom werkt Arbo Unie net als veel andere organisaties in de gezondheidszorg met ondersteunende functies. Denk bijvoorbeeld aan praktijkondersteuners, verzuimconsulenten en verpleegkundig specialisten. Deze collega’s nemen een aantal taken van onze bedrijfsartsen over. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. We bewaken de kwaliteit van onze dienstverlening zorgvuldig, houden ons aan wettelijke voorschriften en aan strenge kwaliteitsnormen. Dat mag je van een betrouwbare dienstverlener zoals Arbo Unie verwachten.

  Artsen in opleiding

  Onze bedrijfsartsen worden ook bijgestaan door artsen in opleiding met de specialisatie bedrijfsgezondheidszorg. We werken daarnaast ook met afgestudeerde basisartsen. Artsen die nog geen bedrijfsarts zijn, mogen een aantal taken zelfstandig uitvoeren. Zij zijn daar vanuit de wet BIG zelf verantwoordelijk voor. Voor andere taken geldt, dat die zijn voorbehouden aan de bedrijfsarts. Het is wel toegestaan, dat de bedrijfsarts ervoor kiest om een deel van deze taken naar de arts in opleiding te delegeren. In die gevallen gebeurt dat alleen onder strikte supervisie van deze bedrijfsarts. De bedrijfsarts is en blijft verantwoordelijk en is ook wettelijk aansprakelijk. Wie je ook ziet: je kunt erop rekenen, dat de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd is en blijft. En mocht je dat willen, dan kun je altijd vragen om een afspraak met de bedrijfsarts.

  Meer informatie

  Ondertussen leidt Arbo Unie jaarlijks ook een aantal nieuwe bedrijfsartsen op. Dat doen we vaak vanuit een eigen traineeprogramma, waarin we afgestudeerde artsen en zij-instromers interesseren voor dit prachtige vak. Heb je vragen over de achtergrond van onze artsen, consulenten of verpleegkundigen, vraag er dan na tijdens je behandeling. Al onze collega’s informeren je hier graag over.