Attractive Workplaces

De toenemende concurrentie binnen bepaalde sectoren om kundige medewerkers, kan het voor een bedrijf of instelling noodzakelijk maken om inzicht te verwerven in de factoren, die het werken bij de organisatie aantrekkelijk maken.

In dit kader werkt Arbo Unie / ECTS samen met de Zweedse Dalarna Universiteit om een door deze instelling wetenschappelijk onderbouwde methode, in Nederland voor ondernemingen beschikbaar te maken. 

Er is een vragenlijst ontwikkeld die gebruikt kan worden om de aantrekkelijkheid van werkplekken in kaart te brengen. Hierbij vult een individuele medewerker per vraag 2 kolommen in t.w.: 
   1) hoe belangrijk een factor is om een werk aantrekkelijk te maken en 
   2) in hoeverre dit met de huidige baan overeenkomt. 

De resultaten van de vragenlijst worden uitgezet in zogenaamde radardiagrammen. Deze diagrammen worden gemaakt voor de: 
   1) 15 factoren waar de grootste overlap is tussen gewenst en daadwerkelijk aanwezig;    
   2) 15 factoren die medewerkers het meest belangrijk vinden in hun werk; 
   3) 15 factoren waar het “grootste gat zit” tussen gewenst en werkelijk aanwezig. 

Factoren waarop een onderneming goed scoort, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij marketingcampagnes (werkgeversimago) bijvoorbeeld om de mond op mond reclame te verbeteren. Voor factoren die voor verbetering vatbaar zijn, kunnen verschillende aanpakken worden gevolgd. Er kan bijvoorbeeld een plan van aanpak worden gemaakt dat geïntegreerd wordt in de eigen managementverbetercyclus binnen een onderneming. Daarnaast zijn er methodes beschikbaar om een beter inzicht te geven in achterliggende oorzaken van bepaalde knelpunten of in mogelijke oplossingsrichtingen.

Het instrument maakt onderdeel uit van een continu beleid omdat aantrekkelijkheid van werk nu eenmaal een dynamische factor is. Het uitzetten van de vragenlijsten attractive workplaces is ook geen doel op zich, maar kan gezien worden als een eerste stap in een programma. Het leidt op een positieve wijze naar inzicht in factoren die belangrijk zijn voor een onderneming om een aantrekkelijke werkplek te creëren en een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Koops 06 5250 0633,

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee