Gezondheid 1440x420px def

Let op gezondheid werknemers

  1. Gezondheidsmonitoring

Gezondheidsmonitoring

Advies nodig?

088 272 60 25

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Kelly Caris 893x632px

Kelly Caris

Arbeidshygiënist / Toxicoloog

Een multidisciplinaire aanpak is essentieel voor het monitoren van de medewerkersgezondheid. 

Om te zien of er mogelijk sprake is van een risico dienen zowel de blootstellingsmomenten (Arbeidshygiënist) als de mogelijke gezondheidseffecten (Bedrijfsarts en/of Toxicoloog) in kaart te worden gebracht. 

Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie

Op de Radboud toxpoli worden patiënten gezien die klachten hebben die mogelijk het gevolg zijn van intoxicaties. In de poliklinische setting gaat het meestal om chronische intoxicaties.

Gezondheids- bewaking

Een werknemer die werkzaamheden verricht waarbij hij wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen moet op basis van de Arbo-wet in de gelegenheid worden gesteld om een vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan.

Biologische monitoring

Het beoordelen van blootstelling bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Veelal wordt dit door middel van luchtmetingen of beoordelingsmodellen gedaan.