1. PMO Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  • Inzicht in werkomstandigheden én vitaliteit werknemers
  • Stimuleren eigen verantwoordelijkheid
  • Verbeteren leefstijl

Prestaties lever je met gezonde en vitale werknemers. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende medewerkers. Het biedt zicht op hun werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl. De uitkomsten van het onderzoek helpen je bij het stimuleren van gezond gedrag. Zorg dat je ze daarom altijd bespreekbaar maakt, zodat iedere deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen.

Hoe werkt een PMO?

Met de bevindingen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie en het advies van onze bedrijfsarts stellen we de inhoud van de online vragenlijst en het gezondheidsonderzoek voor je organisatie samen. In een ‘vitale koers sessie’ leggen we de verbinding met de ambitie en doelstellingen van de organisatie.

Het Preventief Medisch Onderzoek van Arbo Unie kijkt zowel naar de persoon als naar de invloed van de werk- en privé-omgeving. Vanuit deze brede scope ontstaat een goed beeld van alle factoren die het werk beïnvloeden. Door de energiebronnen in beeld te brengen, vinden we de beste oplossing om de optimale inzetbaarheid te versterken.

Hoe meer medewerkers meedoen, hoe meer baat er is bij de resultaten. Dit stimuleren we onder andere met Energizers: korte, motiverende bijeenkomsten die echt aanzetten om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met gezondheid en vitaliteit. Ook bieden we een inspirerende sessie voor leidinggevenden waarin zij handvatten meekrijgen om in gesprek te gaan met hun medewerkers over vitaliteit.

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter. Wil je weten wat een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kost?

pmo-infographic-560px

Het Preventief Medisch Onderzoek

als startpunt voor vitale medewerkers

Welke drie stappen kun je zetten?

Gezonde en fitte mensen in je organisatie hebben energie en zijn slagvaardig. Welke stappen kun je zetten om om de vitaliteit van je medewerkers te verhogen?

  • De eerste stap is het vitale koers gesprek
  • Daarna bepalen we de individuele vitaliteit
  • Als laatste maken we de vitaliteit overzichtelijk

Met als resultaat een leven lang optimaal werken.

Download de infographic

pmo-arbounie-5

Het PMO Optimaal bestaat uit:

Werkomstandig
heden

Vanuit de RI&E en het advies van de bedrijfsarts wordt een invulling op maat gemaakt voor het onderzoek naar de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. 

Vitaliteit

Centraal in dit deel staan de vitaliteit en de inzetbaarheid van de medewerker en het persoonlijk leiderschap hierin. De vitaliteits-vragenlijst gaat o.a. in op de verhouding werk en privé, slaapkwaliteit en energie en de inzetbaarheid van de medewerker.

Focus op optimale inzetbaarheid

De inzetbaarheid van je medewerkers echt verbeteren en stimuleren, doen we door hier gericht aandacht aan te geven.

Direct een prijs opvragen?

Weten hoe een Preventief Medisch Onderzoek in jouw bedrijf toegepast kan worden.

Vraag een offerte aan

Veel gestelde vragen over PMO

Wie voert een PMO uit?

PMO wordt uitgevoerd door één of meer arbo-professionals. Bij de uitvoering speelt de bedrijfsarts een centrale rol. Maar ook de arboverpleegkundige, arbeids- en organisatiedeskundige, laborant/functieassistent en doktersassistent kunnen bij PMO een taak hebben.

Waar kan ik een PMO aanvragen?

Je kunt een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanvragen via dit offerteformulier.

Is een PMO verplicht voor organisaties?

De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers inderdaad om PMO aan hun werknemers aan te bieden met als doel om gericht de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Je werkgever moet een PMO aanbieden aan alle collega’s, en neemt ook de kosten van het PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Wat hebben mijn medewerkers aan een PMO?

Met een dergelijk onderzoek maak je van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van jou en je medewerkers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met het werk en je gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Na het onderzoek kan het bedrijf maatregelen nemen om je gezondheid te beschermen of te verbeteren.
Meedoen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid in de komende jaren. PMO is een momentopname. PMO voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties.

Preventief Medisch Onderzoek gedaan, en dan?

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseren we je over gerichte interventies op organisatie, team of individueel niveau. Op die manier werk je actief aan het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Met onze PMO Optimaal programma aanpak monitoren we het resultaat via een effectmeting na 1 jaar en sturen we waar nodig bij. 

Je weet nu aan welke aspecten je meer aandacht wilt besteden om de gezondheid en vitaliteit van je werknemers te bevorderen. Vooral voor degenen die wat extra hulp kunnen gebruiken om in beweging te blijven en te komen. De volgende drie aspecten zijn altijd zinvol om de inzetbaarheid te stimuleren:

  • Houd oog voor ontspanning, hoe druk het ook is. Organiseer eens een feestje, ga samen lunchen, maak samen een wandeling. Dat verzet de zinnen en het bevordert meteen de band tussen collega’s. De ervaring leert dat teams waarin de onderlinge verhoudingen goed zijn, minder werkdruk ervaren. 
  • Richt gesprekken met medewerkers in op positieve energiebronnen. Als je alleen vraagt naar waar ze last van hebben, krijg je een energieslurpend gesprek. Informeer liever naar hun beste periode: wanneer beschikten ze over volop energie? En wat waren de kenmerken van die periode? Op die manier boor je meteen een energiebron aan. 
  • Zorg voor een gezonde werkplek: we brengen veel tijd op ons werk door, dus zorg voor een prettig klimaat, gezonde voeding en doeltreffende hulpmiddelen. Of je nou in een kantoor of in een productieomgeving werkt. 

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Mentale veerkracht training

Leidinggevenden leren hun werknemers te stimuleren om aan de slag te gaan met mentale veerkracht.

Polshoogte

Programma met fitheidsbandjes en coaching zorgt voor het doorlopend stimuleren en meetbaar maken van vitaliteit.

RI&E

Veilig werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie.
Met de RI&E zorg je voor een systematische aanpak.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van arbo dienstverlening!

Aanmelden

Volg ons op social media