1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Medewerkers duurzaam laten terugkeren naar het werk door voorspellende data

Medewerkers duurzaam laten terugkeren naar het werk door voorspellende data

Langdurig verzuim heeft gevolgen voor jouw organisatie. Het zorgt bijvoorbeeld voor druk bij de achterblijvende collega's, omdat zij met minder mankracht processen draaiende moeten houden. In een toch al schaarse arbeidsmarkt kan langdurig verzuim extra druk genereren op het op peil houden van de productiviteit. Daarnaast zorgt een langere verzuimduur voor vele hogere kosten. Het is dus belangrijk dat verzuimende medewerkers sterker en sneller terugkeren naar het werk. De innovatieve, online tool In.Zicht van Arbo Unie brengt met behulp van voorspellende data de mate van risico op langdurig verzuim in kaart.

Medewerkers duurzaam laten terugkeren naar het werk door voorspellende data

Binnen een week advies over verzuim

De online tool In.Zicht is wetenschappelijk getoetst en een erkend instrument dat advies geeft over verzuim. Met behulp van voorspellende data geeft de tool de mate van risico op langdurig verzuim weer. Op basis van het risico wordt waar nodig versneld en wetenschappelijk bewezen de beste aanpak ingezet om het verzuim te beperken. Deze snelle aanpak bekort de verzuimduur met 10 tot 30 dagen per verzuimsituatie. Aantoonbaar vermindert het de WIA-instroom met tenminste 25%. 

Als een medewerker zich ziekmeldt, dan vult de medewerker op de vierde dag van het verzuim een online vragenlijst in. Middels twaalf vragen wordt het risico op lang verzuim beoordeeld. De aard van de klachten wordt in kaart gebracht en met 94% betrouwbaarheid wordt het risico op lang verzuim bepaald. Een algoritme combineert hiervoor op een slimme manier de antwoorden van de twaalf vragen met elkaar. De tool legt ook verbanden tussen de vragen en verzamelde data over de meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim en informatie over de medewerker (leeftijd of hoe de klacht er precies uitziet). Zo kan In.Zicht een risico inschatting geven of het verzuim langer gaat duren dan vijf weken. Bij een hoog risico ontvangt de medewerker een verdiepende vragenlijst en krijgt de medewerker versneld een uitnodiging voor een spreekuur met een Arbo Unie professional. De eerste stappen worden zo al in de eerste week gezet, dankzij de voorspellende data.

Iedere minuut goed benutten

Zowel de eerste als verdiepende vragenlijst van In.Zicht maken het mogelijk dat onze (zorg)professionals het eerste spreekuur effectiever kunnen insteken. Doordat deze (zorg)professionals bij het eerste spreekuur al over meer inhoudelijke informatie beschikken, kunnen zij eerder tot een goede beoordeling komen en gerichte interventies plannen. Kostbare tijd gaat niet verloren, dat vaak loont bij de meest specifieke zaken.

Een unieke, gerichte en kwalitatieve aanpak 

Elke oorzaak van verzuim heeft zo haar eigen, gestructureerde aanpak nodig, zodat medewerkers goed en op een snelle manier kunnen herstellen. Dit gebeurt via 'Herstelpaden'. Voor de meest voorkomende ziekteoorzaken zijn herstelpaden ontwikkeld. Als de medewerker past bij één van deze herstelpaden, dan volgt een aanpak die volgens wetenschappelijk bewezen beroepsrichtlijnen zijn opgesteld. Om de kwaliteit van de aanpak te blijven beschermen, werkt Arbo Unie samen met verschillende universiteiten en onderzoekpartners in de Academische Werkplaats. Zo blijven wij onze kennis continu ontwikkelen, waardoor de voorspellende data ook up-to-date blijft.

Binnen een herstelpad werkt een multidisciplinair team aan het herstel van de medewerker. Een team kan bestaan uit verpleegkundigen, bedrijfsartsen, psychologen of bedrijfsfysiotherapeuten. De lijnen blijven hierdoor kort, waardoor ze sneller op ontwikkelingen kunnen inspelen. Arbo Unie heeft de specialisten zelf in huis. Zo kunnen zij oplossingsgericht omgaan met wachtlijsten van de reguliere curatieve sector en verzuimende medewerkers sneller helpen. De expertise sluit daarbij beter aan bij de context van werk. Dit zorgt voor een doelmatiger hersteltraject. Als de juiste professionals op het juiste moment ingezet kunnen worden, dan zullen medewerkers op een juiste manier beter worden.

Ook effectief bij psychisch verzuim

Het psychisch verzuim neemt in Nederland toe. Dit is vooral te zien binnen de groep 25-45 jaar, maar ook bij werkenden tot 25 jaar. Druk ontstaan door social media, maatschappelijke framing en personeelstekort kunnen hieraan ten grondslag liggen. Psychische problematiek is één van de herstelpaden en kent dus een gerichte aanpak met passende interventies. Medewerkers met psychische problemen die dit herstelpad bewandelen, kunnen duurzamer terugkeren naar werk. Zo gaan medewerkers weer met plezier naar het werk en blijven ze gezond werken tot hun pensioen.

Meer informatie

Heb je vragen over hoe Arbo Unie jou kan helpen bij preventie van verzuim of bij kort- of frequent verzuim? Neem dan contact op met informatie@arbounie.nl. Wil je direct de verzuimduur verminderen en jouw medewerkers sneller en sterker terug laten keren naar het werk met behulp van In.Zicht en Herstelpaden? Vraag dan een offerte aan

Deel deze pagina

Offerte aanvragen