1. Persbericht Explosieve toename ziekteverzuim

Persbericht: Explosieve toename ziekteverzuim als gevolg van onduidelijkheid en onzekerheid rondom corona

Utrecht, 14 oktober 2020 - Arbo Unie signaleert een sterke toename van ziekmeldingen ten opzichte van vorige jaar in alle economische sectoren, ook in branches waar mensen vooral thuiswerken. Eerder dit jaar leidde thuiswerken juist tot opvallend lage verzuimcijfers. De uitzichtloosheid van de corona crisis en de onzekerheid die dat met zich meebrengt, zijn volgens de Arbo Unie een reden voor somberheid en stress. Dit uit zich in een stijgend aantal ziekmeldingen.

Werknemers en bedrijven zijn somber gestemd en dat is terug te zien in het stijgend aantal ziekmeldingen. Dat concludeert Arbo Unie op basis van de laatste verzuimcijfers, die een piek laten zien in de laatste week van september. De toename is in bepaalde sectoren (denk aan retail, horeca) niet verrassend, aangezien mensen met een verstopte neus zich nu moeten laten testen voor ze weer aan het werk mogen. Het aantal ziekmeldingen bij de overheid, financiële instellingen en in de ICT branche nam echter ook flink toe, terwijl in deze sectoren veel thuis wordt gewerkt. Een verkoudheid is dan niet per se een reden voor ziekmelding. 

Nieuwe maatregelen vallen zwaar

Arbo Unie merkt dat de nieuwe maatregelen van eind september zwaarder vallen dan de eerdere maatregelen. Dat thuiswerken zowel op fysiek als sociaal vlak ongezond is, was al bekend. Gebrek aan duidelijkheid speelt volgens de arbodienst echter ook een grote rol bij de huidige toename van ziekmeldingen. Prof. dr. Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren aan de Rijksuniversiteit Groningen: “Tijdens de eerste lockdown was iedereen nog vol goede moed, nu vragen mensen zich af hoe lang dit nog gaat duren. Maanden? Een jaar? Jaren?”  Mogelijk speelt ook mee dat mensen, meer dan in het voorjaar, bang zijn om besmet te raken met het coronavirus. Vanwege de ziekte zelf, maar ook omdat de diagnose beladen is. Roelen: “We merken dat de omgeving van mensen vaak heftig reageert op een positieve test uitslag. Er is een soort collectieve schrikreactie, terwijl veel mensen goed herstellen van het virus.” 

Opvallende verzuimcijfers

Roelen zag dit jaar al eerder opvallende cijfers op het vlak van ziekmeldingen. “Eerder dit jaar piekten de ziekmeldingen in maart, maar zagen we juist historisch weinig ziekmeldingen tijdens de lockdown die volgde in april en mei. Vermoedelijk omdat thuisblijven toen al een feit was en de economische onzekerheid bovendien een dempend effect op de ziekmeldingen had. Als mensen vrezen voor hun baan melden ze zich niet zo snel ziek.” 

Invloed bedrijfsleven

Volgens Arbo Unie zou de overheid een grote rol kunnen spelen in het terugdringen van het ziekteverzuim door een duidelijk perspectief te bieden, bijvoorbeeld een routekaart, zoals de overheid nu voorstelt die aangeeft welke maatregelen gelden bij welke aantallen coronabesmettingen. Ook het bedrijfsleven kan invloed uitoefenen door in gesprek te blijven met werknemers. Niet alleen met degenen die door ziekte niet kunnen werken, maar ook met de mensen die zich zorgen maken als gevolg van de crisis. Roelen: “Zoek als bedrijf niet naar makkelijke oplossingen, maar luister naar ervaringen van werknemers en probeer daar oplossingen uit te halen. Toon oprechte interesse in hoe het met werknemers of collega’s gaat. Onzekerheid en sociaal isolement zijn, zonder extra aandacht voor elkaar, de basis voor somberheid. Juist nu is de verbinding met elkaar, in het werk en in de samenleving van groot belang.”

Deel deze pagina

Terug naar overzicht