Griepvaccinaties 2023

Elke winter krijgt één op de vijftien mensen griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Bij griep voelen mensen zich binnen een paar uur erg ziek. Ze krijgen klachten als 'bonzende' hoofdpijn, spierpijn, hoesten en koorts. Meestal duurt griep drie tot vijf dagen, maar volledig herstel kan twee tot drie weken duren. Elke griepmelding betekent voor een organisatie dus verlies aan productiviteit en continuïteit. De griepprik voorkomt dit. Een vaccinatie maakt de hersteltijd een stuk korter en vergroot bovendien de kans dat medewerkers helemaal geen griep krijgen. De griepvaccinatie 2023 biedt geen bescherming tegen COVID-19.

Ieder jaar vaccineren

Een griepvirus verandert steeds. Daardoor bouwen mensen geen weerstand op die hen een leven lang beschermt. Wij adviseren om de griepprik ieder jaar opnieuw te geven. Krijgen mensen, ondanks de griepprik toch griep, dan zijn de klachten meestal milder en korter van duur.

Wat kun je als werkgever doen?

Mensen die tot een risicogroep behoren, ontvangen elk jaar van hun huisarts een oproep voor een griepprik. Ook mensen die niet tot de risicogroep behoren hebben voordeel bij de griepprik. De griepprik voorkomt uitval vanwege het influenzavirus waar de griepprik in 2023 uit bestaat en helpt daarbij om het aantal medewerkers op de werkvloer op peil te houden. Bied je medewerkers daarom aan zich op vrijwillige basis te laten vaccineren tegen het griepvirus.

Regel de griepprik via Arbo Unie

Arbo Unie verzorgt voor jouw medewerkers de griepprik. De maand oktober en uitloop in november zijn de aangewezen maanden om te vaccineren. Zodra de vaccins geleverd worden zullen wij beginnen met het inplannen. Wij leveren een gediplomeerde kracht die jouw medewerkers goed en veilig vaccineert. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een (bedrijfs-)arts of een daartoe bevoegd verpleegkundige.   

Extra aandacht dit jaar voor specifieke doelgroepen 

De Gezondheidsraad adviseert dit jaar aan de Minister om bepaalde groepen medewerkers een griepvaccinatie aan te laten bieden door hun werkgever*. Het gaat om werknemers die door hun werk een hoger risico lopen om zelf besmet te raken of om anderen te besmetten. Dit betreft werknemers welke in relatief kleine ruimtes werken met weinig ventilatie en/of in nauw contact met publiek staan. Denk aan het onderwijs en het Openbaar Vervoer, mensen in de thuiszorg of ziekenhuizen en ook in de zakelijke dienstverlening. Dit advies is gebaseerd op onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat ziekenhuisopnames bij deze doelgroep significant verhoogd zijn. Het advies van de Gezondheidsraad is om de griepvaccinatie aan te bieden na nadere beoordeling door een arbeidshygiënist en bedrijfsarts. De beoordeling betreft dan ‘kleine ruimte’, ventilatie en contact met publiek. Het advies kan per functie verschillen. 

Vraag informatie over nadere beoordeling na via: griepvaccinaties@arbounie.nl met als onderwerp Nadere beoordeling gewenst. 

*Bron: https://www.gezondheidsraad.nl/onderwerpen/vaccinaties/alle-adviezen-over-vaccinaties/vaccinatie-van-werknemers-tegen-griep

Aanmelden

Arbo Unie heeft dit jaar al veel verzoeken voor griepvaccinaties gekregen. De voorraad is beperkt en we adviseren om zo spoedig, maar in ieder geval voor 1 juli 2023, het gewenste aantal vaccinaties aan ons door te geven. Vul hiervoor het opdrachtformulier in. Zodra wij jouw ingevulde formulier retour hebben, ontvang je een bevestiging van ons.  

Na aanmelding

Medio september 2023 verwachten wij jou meer informatie over de planning te kunnen geven, dit is afhankelijk van RIVM. RIVM moet eerst het vaccin vrijgeven. Als de vaccinatie op een Arbo Unie locatie plaatsvindt, dan ontvang je per e-mail een importmodule om de medewerkersgegevens in te vullen. Griepvaccinaties op locaties van Arbo Unie worden alleen op afspraak gegeven. Naar aanleiding van de importmodule ontvangt de medewerker een uitnodiging om zich in te plannen op locatie van Arbo Unie. Indien de vaccinatie op locatie plaatsvindt, dan zal er telefonisch contact zijn voor het inplannen van een afspraak. Dit kunnen wij pas doen wanneer we zeker weten wanneer we het vaccin kunnen leveren.  

Meer informatie

Neem voor vragen contact op via de mail: griepvaccinaties@arbounie.nl 

Opdracht formulier griep-vaccinaties 2023

Opdrachtformulier griepvaccinaties 2023