Juridische hulp

  • Wet- en regelgeving over werk en gezondheid
  • Hulp bij het vaststellen van de impact van wijzigingen
  • Oplossingen voor conflictsituaties

Als werkgever heb je te maken met allerlei wet- en regelgeving op het gebied van werk en gezondheid. En net als je denkt te weten hoe het zit, zijn de regels weer gewijzigd. We kunnen ons voorstellen dat het niet meteen duidelijk is wat de consequenties ervan zijn en of welke aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn. Misschien heb je er helemaal geen tijd voor. Om je te ondersteunen bij dit soort vragen of bij het oplossen van conflictsituaties bieden we je juridische ondersteuning met Arbo Legal. Onze succesfactoren zijn: actuele kennis, snel en helder advies tegen een aantrekkelijk tarief.

Direct een prijs opvragen?

Juridisch advies loont.

Vraag offerte aan

Juridisch advies loont!

Je kunt ons inschakelen voor advies over hoe je de sociale wetgeving praktisch, effectief en efficiënt kunt toepassen binnen jouw bedrijf. Bijvoorbeeld hoe je het arbobeleid kunt inrichten, zodat je niet alleen voldoet aan alle verplichtingen, maar er ook als bedrijf voordeel van heeft. Daarnaast kun je ook gespecialiseerde dienstverlening afnemen:

Hulp bij procedures tegen het UWV

Onze arts-gemachtigde kan in procedures waarbij je in beroep gaat tegen een loonsanctie van het UWV of een claimbeoordeling voor de WIA jouw belangenbehartiger zijn. We hebben hier veel ervaring mee en kennen vanzelfsprekend ook de juridische kant van de zaak. 

Regres: loonkosten verhalen bij arbeidsongeschiktheid

Regresrecht biedt je de mogelijkheid de netto loonschade van jouw medewerker te verhalen op de aansprakelijke derde. Dus wanneer je kunt aantonen dat jouw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt door schuld van een derde, dan kunnen we een (deel) van de loonschade verhalen op die aansprakelijke derde. Ook de kosten die eventueel nodig zijn om de medewerker weer in het arbeidsproces te laten deelnemen, de re-integratiekosten, kunnen mogelijk verhaald worden op de derde partij.

Mediation

Soms is een arbeidsrelatie zo verstoord dat samenwerken niet meer mogelijk is. Onze mediators kunnen bemiddelen bij (dreigende) conflicten tussen medewerkers onderling of binnen een team. We proberen escalatie of langdurig verzuim te voorkomen en zorgen dat iedereen weer met plezier aan het werk gaat. We werken met geregistreerde mediators die een licentie van het Nederlands Mediation Instituut hebben.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan