1. Arbeidsomstandigheden spreekuur

Arbeidsomstandigheden spreekuur

  • Werken aan duurzame inzetbaarheid
  • Raadpleeg de bedrijfsarts
  • Zorgt voor het voorkomen van uitval

Van werkenden wordt verwacht dat ze zich actief opstellen als het gaat om ontwikkeling, scholing, mobiliteit en ook gezondheid. Daarbij past het recht om bij gezondheidsklachten die met werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Bijvoorbeeld over werken en zwangerschap, ergonomie of de balans tussen werk en privé. Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek door een arbeidshygiënist of ergonoom of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of GZ psycholoog.

Met het arbeidsomstandighedenspreekuur ondersteun je je werknemers om zelf de regie te nemen over hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Bovendien draagt vrije, laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts bij aan het voorkomen van uitval. Individuele en ook collectieve gezondheidsrisico’s op het werk komen zo makkelijker en sneller aan het licht.

De vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts is vastgelegd in de vernieuwde Arbowet.

Direct een prijs opvragen?

Je werknemers door middel van het arbeidsomstandigheden spreekuur ondersteunen om zelf de regie te nemen over hun eigen (duurzame) inzetbaarheid?

Kan een werkgever dit arbeidsomstandigheden spreekuur ook voor een werknemer plannen?

Vanuit goed werkgeverschap kan het voorkomen dat een leidinggevende het initiatief wil nemen om een medewerker preventief op te laten roepen bij de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als er sprake is van frequent verzuim of een chronische aandoening waarover men advies wil. Als de werknemer daarmee akkoord gaat maken we graag een afspraak voor een arbeidsomstandigheden spreekuur voor hem of haar. 

De werkgever kan dus het initiatief nemen, het is echter aan de werknemer zelf om hier wel of geen gebruik van te maken. Vanuit privacy oogpunt delen we niet met de werkgever wanneer dit spreekuur plaatsvindt en alleen de werknemer ontvangt een terugkoppeling van dit spreekuur. Deze kan natuurlijk wel een geheel eigen afweging maken om de rapportage met u te delen. Waar ons dat wenselijk lijkt, zullen we dat ook in de rapportage adviseren.

Onze oplossingen

Regie op inzetbaarheid

Meer grip, sneller herstel en weer sterker terug naar werk. Unieke re-integratie aanpak met effectief resultaat.

Second opinion

Een second opinion kan worden aangevraagd door de werknemer als deze twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de bedrijfsarts.

Organisatie Quickscan

De uitkomst van deze online scan geeft je heldere inzichten voor een effectieve aanpak van verzuim en preventie. 

Analysetool In.zicht

Academisch getoetste vroegsignalering om langdurige uitval van medewerkers te voorkomen.