Privacy 

  Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg. Wij helpen werkenden bij een leven lang optimaal werken. Op een veilige, gezonde en productieve manier zodat je al je mogelijkheden ten volle kunt benutten. 

  In onze dienstverlening speelt vertrouwen een essentiële rol. Daarom hanteren we heldere protocollen en richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierna vind je alle informatie over hoe we jouw privacy beschermen.
   

  Veel gestelde vragen over privacy

  Waarom heeft Arbo Unie een privacyreglement?
  Om je goed te kunnen helpen, hebben onze professionals je gegevens nodig. We gaan er vanuit dat deze gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen je gegevens kunnen inzien. In ons privacyreglement staat hoe wij je gegevens verwerken, wie je gegevens mag inzien en hoe wij je gegevens bewaren.
   
  Wat gebeurt er met je privacy gevoelige informatie?
  Je komt op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Hij stelt je vragen en maakt hiervan aantekeningen in zijn computer. En ondertussen denk je: wat gebeurt er met mijn gegevens... Heel begrijpelijk. Daarom heeft Arbo Unie een privacyreglement. Hierin staat van wie deze informatie is, hoe wij je gegevens vastleggen en wie je gegevens mag bekijken.
   
  Kan ik informatie uit mijn eigen medisch dossier inzien?
  Natuurlijk kun je dat. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Arbo Unie. Je kunt alleen informatie krijgen over jezelf. Niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen je privacy, maar natuurlijk ook die van anderen.
   

   
  Krijgt mijn werkgever mijn gegevens te zien?
  Je werkgever krijgt algemene informatie over het verzuim in de eigen organisatie te zien. Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer. Dus ook niet die van jou. Je werkgever krijgt, wat uw persoonlijk dossier betreft, wel de conclusies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om uw werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die wij met u maken.
  Wie kan binnen Arbo Unie mijn gegevens inzien?

  Je bedrijfsarts (en zijn waarnemer tijdens afwezigheid) mag je medische gegevens inzien. Hij of zij is ook degene die tijdens het spreekuur die gegevens vastlegt. Daarnaast kunnen andere professionals werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Denk hierbij aan een arbo-verpleegkundige of re-integratieadviseur. Zij verzamelen tijdens het contact met jou gegevens over bijvoorbeeld je ziekmelding. Daardoor kan de bedrijfsarts beter zijn of haar werk doen. Ook de assistent van de bedrijfsarts heeft beperkt toegang tot je gegevens. Bijvoorbeeld voor het maken van een planning of de administratieve verwerking van de spreekuren.

  Andere werknemers van Arbo Unie mogen jouw gegevens niet inzien. Alleen voor die professionals die op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever worden ingeschakeld, wordt een uitzondering gemaakt. Hierbij moet je denken aan een arbeidsdeskundige of bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij krijgen alleen die informatie die noodzakelijk is om je optimaal te kunnen helpen. En deze informatie krijgen zij pas nadat jij hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

   
  Hoe onafhankelijk is de bedrijfsarts precies?
  De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is wat Arbo Unie betreft een groot goed, ongeacht door wie deze wordt betaald. Onze professionals kunnen die onafhankelijke rol op een adequate en doeltreffende manier invullen. De bedrijfsarts is immers een medische professional die heel goed in staat is, om de belangen van zowel werkgever als werknemer op een onafhankelijke manier af te wegen. Met een advies gericht op het realiseren van herstel en re-integratie, waarbij hij zich conformeert aan de beroepseed en wet- en regelgeving. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dit goed werkt.
   
  Hoe bewaart Arbo Unie mijn gegevens?
  Vaak staan je gegevens op papier, in brieven, e-mails of in aantekeningen van bijvoorbeeld je bedrijfsarts. Al deze gegevens bewaart Arbo Unie in een gesloten archief met dossiers over alle werkgevers en werknemers. Het grootste gedeelte van je gegevens bewaren we veilig in onze eigen digitale administratie. Dit zorgt ervoor dat we snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen. Dit systeem is alleen toegankelijk voor werknemers van Arbo Unie. Daarnaast moeten zij een persoonlijke autorisatie hebben om onderdelen van een dossier te kunnen bekijken. Het systeem is niet gekoppeld aan andere systemen.
   
  Welke gegevens houdt Arbo Unie van mij bij?
   
  • Gegevens van je werkgever zoals naam van de organisatie, adresgegevens, functie en soort dienstverband.
  • Gegevens over jezelf zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum en het Burgerservicenummer zodra we een behandeling starten.
  • Persoonlijke informatie zoals je ziekmelding(en), medische gegevens van spreekuurcontacten of uitslagen van keuringen. En soms beschikken wij over gegevens die met jouw toestemming afkomstig zijn van je huisarts of medisch specialist.

  Download hier het privacyreglement van Arbo Unie