FaQ

Verzuim

Aanbestedingen/offertes

Verzuimsignaal

Wetgeving

Vragen voor werknemers

-----------------------------------------------------------------
Verzuim

Hoe meld ik mijn werknemers ziek?

Je kunt je werknemers ziekmelden via de koppeling Personeels Informatie Systeem en Arbo Unie. Je voert de ziekmelding dan in via jouw Personeels Informatie Systeem. Daarnaast kun je ook gebruik maken van het web based programma Meldpunt of Verzuimsignaal.

Waar kan ik mijn werknemers weer (gedeeltelijk) beter melden?

Je kunt je werknemers beter melden via de koppeling Personeels Informatie Systeem en Arbo Unie. Je voert de ziekmelding dan in via jouw Personeels Informatie Systeem. Daarnaast kun je ook gebruik maken van het web based programma Meldpunt of Verzuimsignaal.

Aanbestedingen/offertes

Wat zijn de contactgegevens voor het aanvragen van een offerte/aanbesteding?

Het aanvragen van een offerte/aanbesteding kan via mail via: offerte@arbounie.nl Of via post: Arbo Unie, Afd. Marketing & Sales, Postbus 791, 2003 RT  Haarlem. Telefoonnummer: 088-2726103.

Verzuimsignaal

Ik heb problemen met mijn wachtwoord. Hoe kan ik dit oplossen?

Voor Verzuimsignaal/MKBasics kun je wachtwoorden opzoeken aan de hand van bedrijfsnaam/inlognaam op deze link. Het wachtwoord wordt naar het opgegeven emailadres gestuurd. Verzuim signaal accounts worden geblokkeerd nadat vier keer een fout wachtwoord is ingevoerd. Zo een blokkering duurt een uur, maar deblokkeren is mogelijk.

Wetgeving

Wat moet ik als werkgever regelen aan de hand van de Arbowet?

Als werkgever ben je er verantwoordelijk voor dat je werknemers via de Arbowet hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dit betekent dat je moet zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Daarnaast moet je als werkgever voor een verzuimregelement zorgen en dat de administratie en verzuimdossiers op orde zijn.

Arbo Unie helpt werkgevers bij het verzuimregelement en gezonde en veilige werkomstandigheden.

Vragen voor werknemers

Hoe kan ik mij ziekmelden?

Als werknemer meld je jezelf ziek via je werkgever. Houdt hierbij het ziek en beter melden protocol van jouw werkgever in de gaten.

Waar kan ik mij beter melden?

Als werknemer kan je jezelf beter melden via je werkgever. Houdt hierbij het ziek en beter melden protocol van jouw werkgever in de gaten.

Wanneer wordt ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?

Wanneer je wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts ligt aan het verzuimbeleid dat jouw werkgever heeft afgesloten bij ons. Een week voor jouw spreekuur ontvang je een afspraak om langs te komen. Dit is maximaal in de zesde week na jou ziekmelden.

Hoe zit het met privacy gevoelige gegevens?

Arbo Unie heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO- uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen. Lees hier meer.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee