Vragen over verzuimbegeleiding

   
  Hoe kan ik mij ziekmelden?
  Als werknemer meld je jezelf ziek bij je werkgever. Informeer bij je werkgever naar het protocol voor ziek en beter melden.
  Hoe zit het met privacygevoelige gegevens?
  Arbo Unie heeft een privacyreglement dat jou beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van jouw gegevens nu en in de toekomst. Je hebt er immers recht op dat de arbodienst jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt. Achtergrondinformatie over jou die voortkomt uit keuringen, onderzoeken en controles blijft onder de hoede van de arbodienst en wordt dus niet doorgegeven aan jouw werkgever. Ook de uitvoeringsinstelling, die jouw eventuele Ziektewet- of WAO-uitkering betaalt, krijgt informatie die nodig is om jouw beroep op een uitkering te beoordelen.
   
  Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?
  Wanneer u en uw werkgever het niet met elkaar eens zijn of wanneer u het zelf niet eens bent met het advies van uw bedrijfsarts, dan zijn er diverse mogelijkheden voor een herbeoordeling. 

  Voor (rijks)ambtenaren bestaat de mogelijkheid om binnen drie dagen na het advies Arbo Unie te verzoeken om een oordeel van een commissie van drie geneeskundigen. 
  Voor alle andere mogelijkheden adviseren we u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw eigen bedrijfsarts en met hem/haar te bespreken wat in uw geval het beste is. 
  Waar kan ik een klacht indienen?
  Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. Het is goed om dit te bespreken met de desbetreffende medewerker bij Arbo Unie.
  Is jouw klacht ingewikkelder van aard? Vul dan op onze website het klachtenformulier in. Je ontvangt binnen vijf dagen een bevestiging van ons. We willen deze klacht binnen drie weken afhandelen. Lees voor meer informatie onze brochure ‘Van Klacht tot Kwaliteit’
  Waar kan ik mij beter melden
  Als werknemer kan je jezelf beter melden via je werkgever. Informeer bij je werkgever naar het protocol om jezelf beter te melden.
   
  Wanneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?
  Wanneer je wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts ligt aan het verzuimbeleid dat jouw werkgever bij ons heeft afgesloten. Informeer bij je werkgever naar de afspraken die zij met Arbo Unie hebben gemaakt.