1. Klantportaal

Portaal voor Arbo Unie klanten

  • Actueel inzicht in onze dienstverlening op het gebied van verzuim- en re-integratiebegeleiding.
  • Mogelijkheid voor leidinggevenden om een afspraak eventueel te verplaatsen.
  • Eenvoudig contact met de professionals van Arbo Unie.

Het Arbo Unie Portaal kan organisaties op doeltreffende wijze ondersteunen bij verzuim en re-integratie: 

  • Inzien van rapportages om de voortgang van de afspraken te bewaken.
  • Eenvoudig gemaakte afspraken bij de hand in de vorm van de overeenkomst en het dienstverleningsplan.
  • Regie over het toekennen van gebruikersrechten binnen uw organisatie.
  • Mogelijkheid om belangrijkste gegevens van je eigen organisatie aan te vullen of te wijzigen, inclusief contactpersonen.
  • Overzicht van alle facturen met mogelijkheid tot downloaden voor eigen administratie.
  • Privacy gewaarborgd door dubbele autorisatie en geen opslag van medische gegevens.
 

Inloggen in het klantportaal

Instructie video klantportaal voor superusers

video afbeelding klantportaal superusers-1919x373px

Instructie video klantportaal voor gebruikers

video afbeelding klantportaal gebruikers-1919x373px

Pdf werkinstructie en inlog voor gebruikers

Werkinstructie

Arbo Unie Portaal

Inloggen in het klantportaal