1. Klantportaal

Portaal voor Arbo Unie klanten

  • Actueel inzicht in onze dienstverlening op het gebied van verzuim- en re-integratiebegeleiding.
  • Mogelijkheid voor leidinggevenden om een afspraak eventueel te verplaatsen.
  • Eenvoudig contact met de professionals van Arbo Unie.
  • Om het gebruik van het portaal te activeren benoemen we eerst een superuser in uw organisatie. Het activeren van een superuser is mogelijk via uw vaste contactpersoon bij Arbo Unie (uw accountverantwoordelijke). Laat hem of haar weten dat u van het klantportaal gebruik wilt maken, dan zorgen wij voor een vlotte activatie.

Het Arbo Unie Portaal kan organisaties op doeltreffende wijze ondersteunen bij verzuim en re-integratie: 

  • Inzien van rapportages om de voortgang van de afspraken te bewaken.
  • Eenvoudig gemaakte afspraken bij de hand in de vorm van de overeenkomst en het dienstverleningsplan.
  • Regie over het toekennen van gebruikersrechten binnen uw organisatie.
  • Mogelijkheid om belangrijkste gegevens van je eigen organisatie aan te vullen of te wijzigen, inclusief contactpersonen.
  • Overzicht van alle facturen met mogelijkheid tot downloaden voor eigen administratie.
  • Privacy gewaarborgd door dubbele autorisatie en geen opslag van medische gegevens.
 

Inloggen in het klantportaal

Instructie video klantportaal voor superusers

video afbeelding klantportaal superusers-1919x373px

Instructie video klantportaal voor gebruikers

video afbeelding klantportaal gebruikers-1919x373px

Pdf werkinstructie en inlog voor gebruikers

Werkinstructie

Arbo Unie Portaal

Inloggen in het klantportaal