1. Bedrijfsonderdeel mkbasics en dochters

Bedrijfsonderdeel mkbasics.nl en dochters 

Arbo Unie is een moderne, landelijke dienstverlener met een sterke regionale binding. Samen met ons bedrijfsonderdeel mkbasics.nl en de verschillende dochters bieden we de beste oplossingen.

mkbasics.nl

Mkbasics.nl (www.mkbasics.nl) richt zich met verzuim- en re-integratiebegeleiding specifiek op mkb-bedrijven. Kleine ondernemingen gaan heel anders om met arbo- en personeelszaken dan grote bedrijven. We brengen de regels voor de ondernemer in kaart en proberen de risico's te beperken.

ECTS

Het Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS) is opgericht met het doel om organisaties en werknemers te adviseren over werken met gevaarlijke stoffen. Het ECTS heeft onder andere de Stoffenmanager en PIMEX ontwikkeld. Om een hoog kennisniveau te waarborgen, werkt het ECTS samen met universiteiten en kennisinstituten in binnen- en buitenland.

BeLife

BeLife (www.belife.nl ) is een landelijke speler in de medisch specialistische revalidatiezorg. Wij zijn gespecialiseerd in complexe houdings- en bewegingsapparaat klachten, oncologische revalidatie, COPD en longaandoeningen en chronische pijn en/of psychosomatische stoornissen. BeLife biedt effectieve en doelgerichte programma’s dichtbij de eigen woon- en/of werkomgeving inclusief nazorg en coaching. Deze specialistische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Naast de revalidatie biedt BeLife ook specifieke re-integratie diensten en diagnoses voor een second opinion. BeLife werkt vanuit zes hoofdcentra en heeft een landelijk dekkend partnernetwerk.

Daarnaast houden we ons bezig met arbeidsfysiotherapie, bedrijfsfysiotherapie, lifestyle coaching, fysiek belastingsonderzoek en ergonomie. Onze professionals werken gedreven aan zorg, gezondheid, vitaliteit en ergonomie. Zij adviseren en implementeren oplossingen die werken comfortabeler maken, fysieke klachten terugdringen, en ontwikkelen een preventief beleid om verder te komen. Wij denken daarbij niet alleen aan productiviteit en inzetbaarheid, maar ook aan een gezond arbeidsklimaat en dito werkomgeving. Met 60 professionals in vaste dienst en 250 professionals opgeleid en aangesloten via ons Fysarbo netwerk (140 centra), is BeLife één van de grote landelijke spelers op dit terrein.

Port Health Centre Rotterdam

Port Health Centre (www.porthealthcentre.com) is met haar diensten uniek in de regio. De dienstverlening van Port Health Centre zorgt ervoor dat zeevarenden en passanten in het Rotterdamse havengebied veilig en gezond aan de slag kunnen blijven. De dienstverlening bestaat onder andere uit: medische assistentie; scheepvaart en off-shore keuringen; vaccinatie en reizigersadvisering en assistentie op afstand.

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties