1. Aanpak duurzame re-integratie krijgt waardering

Aanpak duurzame re-integratie krijgt waardering

Uit het onafhankelijke Partner of Choice-onderzoek onder lezers van kennisplatform Arbo kwam Arbo Unie onlangs uit de bus als de arbodienstverlener waar organisaties het liefst zaken mee doen. Een mooi compliment natuurlijk en we vernieuwen onze dienstverlening continu om deze beoordeling te kunnen blijven ontvangen.

reintegratie700x300

1. Vroegherkenning dreigend langdurig verzuim

Arbo Unie heeft een instrument ontwikkeld dat de belangrijkste voorspellers van langdurig verzuim in kaart brengt: In.zicht. Een korte vragenlijst die medewerkers die zich ziek gemeld hebben, rond de vijfde verzuimdag ontvangen. Bedrijfsarts Jos van Rooyen: “Met dit instrument kunnen we al vroeg een inschatting maken van dreigend langdurig verzuim. Inmiddels is dit ook wetenschappelijk getoetst en erkend. Uit deze toetsing weten we dat In.zicht dit in 85% van de gevallen goed voorspelt. Dat is geweldig accuraat. Het voordeel is dat wij daardoor snel aan de slag kunnen met medewerkers voor wie langdurig verzuim dreigt. Die zien wij binnen twee weken – bij psychische klachten – of uiterlijk in de derde week – bij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Zo kunnen we snel starten met interventies die herstel bevorderen en daarmee helpen voorkomen dat verzuim echt lang gaat duren.”

2. Herstelpaden – een aanpak op maat, met aandacht voor de werksituatie

In.zicht helpt zieke medewerkers voor te sorteren op het herstelpad dat bij hen past. “Psychische problemen vragen om een andere aanpak dan klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat”, legt Jos uit. “Voor verschillende verzuimoorzaken zijn herstelpaden ingericht waarin medewerkers snel de juiste stappen kunnen nemen. Soms zijn die medewerkers ook al elders in behandeling, maar vaak zonder dat daarbij de werksituatie wordt meegenomen in het herstelproces. Wij nemen dat aspect nadrukkelijk mee. Bijvoorbeeld bij rugklachten die niet met een operatie zijn op te lossen: wat kunnen we aanpassen aan de werkplek en taken van zo’n medewerker om diens klachten te verlichten? Zijn hulpmiddelen nodig, is training of training on the job zinvol, is een multidisciplinaire aanpak (fysiek en mentaal) noodzakelijk? Is de functie passend, zijn de oplossingen duurzaam? In het standaard proces Wet verbetering Poortwachter komen die vragen vaak pas na een jaar op tafel; bij ons gebeurt dat meteen. Dat geeft zowel de medewerker zelf als de werkgever meer regie op het herstelproces en de inzetbaarheid.”

3. Multidisciplinaire aanpak – en alle disciplines in eigen huis

Salesmanager Patricia van Hillo van Arbo Unie merkt dat organisaties het prettig vinden dat Arbo Unie alle disciplines in eigen huis heeft, van ergonomen tot arbeidshygiënisten, psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeids- en organisatieadviseurs, veiligheidskundigen of vitaliteitscoaches. “Bij organisaties die gebruikmaken van onze dienstverlening, zetten wij multidisciplinaire teams in die we samenstellen op basis van hun ambities en op de vraagstukken en gezondheidsrisico’s die daar spelen. Om die boven tafel te krijgen, voeren onze arbeids- en organisatiedeskundigen bij de start van de samenwerking de Quickscan Optimaal Werken uit. Alle professionals in de multidisciplinaire teams kennen de situatie in het bedrijf en hebben regelmatig contact met elkaar rondom preventie en re-integratie. Dat leidt tot een integrale aanpak, waarin de interventies met elkaar samenhangen en elkaar versterken.”

4. Wetenschappelijke basis – samenwerking met universiteiten

Welk herstelpad een medewerker ook doorloopt, de aanpak van Arbo Unie heeft een sterke wetenschappelijke basis. Jos: “Wij werken intensief samen met universiteiten en academische ziekenhuizen in Academische Werkplaatsen die wij samen met hen opzetten. Daar worden methodes ontwikkeld en er wordt onderzoek gedaan naar vraagstukken die in de praktijk opkomen. Bijvoorbeeld naar de effectiviteit van herstelpaden of een gezonde verhouding tussen zitten en staan tijdens het werk. Vanuit de praktijk hebben wij duidelijk zicht op wat er speelt in de arbodienstverlening: welke vragen en thema’s houden werkgevers bezig? Waar lopen wij zelf tegenaan? Met die praktijkkennis voeden we wetenschappers met maatschappelijk relevante onderzoeksvragen. En de resultaten van het onderzoek zetten wij weer in om onze dienstverlening verder te verbeteren.”

5. Regie op inzetbaarheid – focus op preventie

Ook de brede visie van Arbo Unie op bedrijfsgezondheidszorg spreekt veel organisaties aan, merkt Patricia. “Wij zetten actief in op het verhogen van de inzetbaarheid”, zegt ze. “Bij de re-integratie van zieke medewerkers, maar juist ook aan de voorkant, om uitval te voorkomen. Elke verzuimdag kost een organisatie gemiddeld € 250,-. Dat alleen al maakt investeren in duurzame inzetbaarheid heel zinvol. Wij ondersteunen organisaties om daarin zelf de regie te nemen, bijvoorbeeld door leidinggevenden te helpen te herkennen welke medewerkers risico lopen om uit te vallen. En door hun handvatten te geven om medewerkers optimaal inzetbaar te houden. Ook dat kenmerk van onze dienstverlening wordt goed gewaardeerd.”

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Arbo Unie jou organisatie kan helpen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen? Neem dan contact op met Patricia van Hillo via tenderdesk@arbounie.nl.
 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Unieke en onderscheidende re-integratieaanpak

Je medewerkers sneller, beter en duurzamer laten re-integreren? Én sterker terug laten komen naar werk? Lees dan snel verder.....