1. Goed gesprek vermindert coronastress

Goed gesprek vermindert coronastress

Een kwart van de Nederlanders is (veel) gestrester, angstiger en somberder dan vóór de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD. Het valt voor hen niet mee om voldoende veerkracht te houden nu de vooruitzichten tegenvallen. Voor je medewerkers, die in deze periode behoefte hebben om hun hart te luchten, kan een goed gesprek met een onafhankelijke gesprekspartner een uitkomst zijn.

arbo unie nieuwsbericht richtlijn nvab

Luisterend oor voor wie er even doorheen zit

Na ruim een halfjaar Covid-19 in het land en steeds veranderende richtlijnen zijn de verzuimcijfers aan het stijgen. En niet alleen vanwege toenemende aantallen besmettingen. Jacques Vanhouttem, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Arbo Unie: “Je ziet om je heen dat mensen moe worden. Van het gedoe, de regeltjes, thuiswerken onder lastige omstandigheden, collega’s alleen maar zien via een beeldscherm. Dat kan gaan schuren. Aan het eind van de eerste golf overheerste de hoop dat de pandemie aan het overwaaien was. Nu is het besef er dat het nog wel even gaat duren, en niemand weet hoe lang. Dan is het niet gek als dat effect heeft op hoe je je voelt.”

Laagdrempelige hulp

Dat de huidige situatie zou gaan schuren, was te voorzien. “Al vrij snel nadat de eerste strenge maatregelen in maart waren ingegaan en iedereen thuis moest gaan werken, veronderstelden we dat veel mensen daar last van zouden krijgen”, zegt Jacques. “Tegelijkertijd werden hulpverleners minder makkelijk toegankelijk, want ook die moesten thuis werken. Bij Arbo Unie hebben we daarom direct bedacht hoe we op een laagdrempelige manier hulp kunnen bieden om uitval te voorkomen. Een goed gesprek met iemand die bekwaam is in dit soort begeleiding, noem het een preventief consult, waar je met je vragen, zorgen, eenzaamheid, somberheid en spanning zonder verwijzing direct terecht kan.”

Aandacht voor emoties

Vele organisaties maken inmiddels van de mogelijkheid gebruik om hun medewerkers toegang tot het preventief consult van een bedrijfsmaatschappelijk werker aan te bieden. “Wat wij dan doen, is om te beginnen hun verhaal beluisteren en aandacht geven aan de emoties die daarin spelen. Daarmee neemt de druk vaak al af. Een dergelijk spreekuur boden we al aan voor organisaties die grote veranderingen doormaakten waardoor medewerkers psychisch in de knel zouden kunnen komen. Het blijkt ook tijdens deze pandemie voor mensen een uitkomst.”

Perspectief

Behalve een luisterend oor bieden de bedrijfsmaatschappelijk werkers ook handreikingen. Ze helpen medewerkers zaken op een rij te zetten en geven steun en advies om hun klachten beter te hanteren. “Dat kunnen tips zijn om dagelijkse routines aan te passen, zoals elke dag voor het werk een wandeling maken of meer structuur in je werkdag brengen, maar ook verdergaande adviezen. Met als resultaat dat medewerkers weer perspectief gaan zien en ook merken dat het normaal is dat ze in deze tijd verhoogde angstgevoelens, eenzaamheid of stress ervaren. Dat voorkomt ook dat ze hun situatie steeds zwarter gaan zien en uiteindelijk omvallen. Als mensen hun problemen bespreekbaar maken en merken dat ze serieus worden genomen en dat ze niet de enige zijn, is er al veel gewonnen.”

Meer weten? 

Wil je meer informatie over het preventief spreekuur van de bedrijfsmaatschappelijk werkers? Neem dan contact op met Jacques Vanhouttem: jacques.vanhouttem@arbounie.nl  

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Mentaal sterk blijven

Je medewerkers en leidinggevenden mentaal en sociaal ondersteunen om goed inzetbaar te blijven? Wij geven gericht advies op maat en online trainingen voor meer grip op mentale veerkracht van je medewerkers.