1. Maatwerk voor de anderhalve meter organisatie

Maatwerk voor de 1,5 meter organisatie

De draad weer oppakken na de intelligente lockdown vraagt om meer dan looproutes uitstippelen, bureaus verplaatsen en desinfectiemiddelen klaarzetten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met medewerkers die een dierbare verloren hebben aan corona? Wat betekent de nieuwe werkelijkheid voor je organisatiestrategie? Hoe geef je leiding op afstand? “Tegen welk vraagstuk je ook aanloopt, wij staan met een batterij aan kennis en ervaring voor je klaar.”

anderhalvemeter org 700x300

De coronacrisis en alle maatregelen die ermee gepaard gaan, treffen vrijwel elke organisatie. Toch is de situatie overal anders. Erik Arnold, arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “Het maakt bijvoorbeeld uit of je actief bent in het zuiden en andere gebieden, waar het virus zwaar heeft toegeslagen, of in het noorden, waar veel minder besmettingen waren. Of je medewerkers elkaar drie maanden alleen online hebben gezien, of juist in een productiehal samenwerken met inachtneming van anderhalve meter afstand. Of je organisatie een school of een zorginstelling is. Dat speelt allemaal mee in hoe je medewerkers en jouw organisatie in de huidige situatie staan. Om een nieuwe modus te vinden, zal je dus niet alleen technische en organisatorische maatregelen moeten nemen, maar ook moeten kijken naar cultuur- en gedragsaspecten.”

Anders leidinggeven

Juist die combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ factoren kan leiden tot ingewikkelde dilemma’s, ziet ook arbeids- en organisatiedeskundige Susanne Tijssen. “Neem thuiswerken. Een effectieve maatregel om besmettingsrisico’s te minimaliseren, maar daardoor valt ook de verbinding tussen medewerkers grotendeels weg. Toevallige ontmoetingen zijn verdwenen. Voor veel medewerkers betekent dit aanpassen en een gemis. Het is goed je dat te realiseren. De werkomgeving is veranderd en daarmee ook je manier van werken. Dat vraagt om anders leidinggeven. Minder sturen vanuit controle en bewust contact zoeken met je mensen, ook of juist als het niet gaat om de inhoud.” 

Verbinding op afstand

Susanne onderstreept dat het essentieel is na te denken over hoe je kunt voorzien in een basisbehoefte van mensen aan contact met collega’s. “Zelf hebben we met een groep collega’s een dagelijkse ‘digitale bijeenkomst’ in het leven geroepen waar iedereen vrijwillig aan kon deelnemen. Daarin gaat het over werk, over wat er speelt bij klanten, maar óók over hoe het thuis gaat, met onze ouders die we misschien niet kunnen bezoeken, met de kinderen die weer naar school gaan. Zo houden we de sociale cohesie in stand, ondanks dat er geen fysiek contact is.”

Meerwaarde van samenwerken

De geleidelijke terugkeer naar de reguliere werkomgeving biedt weer meer mogelijkheden tot spontane interactie. “Veel organisaties zijn bezig met roosters waarin staat wie wanneer naar kantoor kan komen”, zegt Susanne. “Ook daarbij is het belangrijk aandacht te besteden aan het gedrag van mensen. Vaak ontstaan de mooiste creatieve ideeën in de niet-geplande ontmoetingen, als collega’s uit verschillende hoeken van het bedrijf toevallig met elkaar in gesprek raken in de wandelgangen. Wanneer je de bezetting van werkplekken te strak in matrixen gaat vastleggen, mis je die meerwaarde van samenwerking.” Erik vult aan: “Door mensen fysiek te scheiden, verklein je het risico op besmetting met het coronavirus, maar ook de kans dat ze elkaar aansteken met goede ideeën. Wil je ruimte bieden aan innovatie, dan zal je dus ook voor dit dilemma een oplossing moeten vinden. Daar denken wij graag over mee.”

Raad en daad

Sinds de uitbraak van het coronavirus staat Arbo Unie organisaties met raad en daad bij in diverse vraagstukken die de nieuwe situatie met zich meebrengt. Erik: “We hebben voor waterschappen, woningstichtingen en rioolreinigingsbedrijven bijvoorbeeld uitgezocht hoe ze veilig rioleringswerkzaamheden kunnen uitvoeren toen het virus ook in fecaliën was aangetroffen. We adviseren bedrijven over hoe ze kwetsbare groepen identificeren en beschermen, hoe ze medewerkers ondersteunen bij rouwverwerking, hoe ze werkstations het beste kunnen inrichten, we geven leidinggevenden handvatten om hun teams op afstand aan te sturen.” 

Batterij aan kennis en ervaring

Susanne: “Deze crisis vraagt wellicht een verandering van strategie, of stelt je als organisatie voor nieuwe keuzes. Die zullen effect hebben op het werk en de organisatiecultuur. We denken mee met onze klanten over het gemotiveerd en gezond houden van medewerkers. Over wat de 1,5 meter samenleving betekent voor een organisatie als het gaat ambities rond inzetbaarheid van medewerkers. Dat lukt niet met het afvinken van checklists; mogelijk moet het werk anders worden georganiseerd of vraagt het een andere manier van leidinggeven. Arbo Unie kan ondersteunen in dit proces, op alle facetten die te maken hebben met mens, arbeid en organisatie. We hebben een batterij aan kennis en ervaring in uiteenlopende disciplines. We werken samen met universiteiten en andere kennispartners. Je kan er dus op vertrouwen dat wij je in de 1,5 metermaatschappij verder kunnen helpen, wat voor vraag je ook hebt.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie jouw organisatie kan helpen een nieuwe balans te vinden in de 1,5 meter maatschappij? Neem dan contact op met: informatie@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Corona Werkscan

Wil je meer informatie over de Corona Werkscan of er direct mee aan de slag?