1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Aanpak werkdruk bij Reclassering

Aanpak werkdruk bij Reclassering

Wat doe je als uit je tevredenheidsonderzoek (MTO) naar voren komt dat je medewerkers een hoge werkdruk ervaren? Toen Reclassering Nederland voor die vraag stond, nodigde ze verschillende partijen uit om een voorstel te doen. Ze koos voor de aanpak van Arbo Unie: een training Mentale Veerkracht in combinatie met het online programma Psyfit. De reclasseringswerkers in Drenthe kregen de primeur. Dat beviel zo goed dat Reclassering Nederland nu hun eigen gesprekbegeleiders gaat opleiden om de positieve effecten voort te zetten.

De reclassering draagt bij aan een veiligere samenleving door crimineel gedrag te voorkomen en te verminderen. De medewerkers doen dit door daders en verdachten positief te beïnvloeden en risico’s te beheersen. En door de voorwaarden te creëren waardoor daders kunnen stoppen met criminaliteit. “Er ligt meer werk dan we aankunnen”, vertelt Henk Kobes, Unitmanager van de Toezichtunit Drenthe. “Werk dat we niet kunnen laten liggen, want we hebben een hekel aan wachtlijsten. Dat legt een grote druk op medewerkers. Wat we kunnen doen, is medewerkers helpen om stress te hanteren en minder stress te ervaren.”

Kennis opfrissen en ervaringen uitwisselen

Dat is precies wat de training Mentale Veerkracht doet. In twee dagdelen gaan de trainers van Arbo Unie in op de individuele kenmerken en de organisatiekenmerken die de mentale veerkracht verhogen. Hoe herken je bijvoorbeeld stress bij jezelf en je collega’s en wat kun je daartegen doen? Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe zorg je voor een betere balans tussen werk en privé? Vervolgens komen de deelnemers nog een aantal dagdelen bij elkaar om de opgedane kennis levend te houden en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen ze individueel gebruikmaken van het online trainingsprogramma Psyfit. “Vooral die intervisie werkte tijdens de pilot in Drenthe goed”, zegt Henk. “Drenthe is een ruraal gebied; medewerkers werken niet vanuit een centraal kantoor. Dat betekent dat ze elkaar niet elke dag zien; die natuurlijke verbinding ontbreekt. Dan is het zaak om contact te houden. Om regelmatig met elkaar te bespreken waar je tijdens je werk tegenaan loopt en van anderen te horen hoe zij met dergelijke situaties omgaan. Om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. En te ervaren dat je er niet alleen voor staat. Uit de evaluaties blijkt dat medewerkers daar echt baat bij hebben.”

Train de trainer

De reclassering heeft dan ook besloten om de training Mentale Veerkracht ook in andere regio’s aan te bieden. En daarna de intervisies voort te zetten om de positieve resultaten vast te houden. Marco Groters, Landelijk arbocoördinator bij Reclassering Nederland: “Om dat goed te doen, gaat Arbo Unie vanaf januari medewerkers van de reclassering trainen in hoe ze het intervisieproces effectief kunnen begeleiden. Want dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. Voor die training selecteren we medewerkers die dat zelf graag willen. Zodat zij de intervisies binnen hun team kunnen voortzetten.” Henk besluit: “Op die manier kunnen we ook na de training Mentale Veerkracht blijven zorgen dat medewerkers bekend zijn met elkaars werk en het onderlinge contact verdiepen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de training Mentale Veerkracht en Bevlogenheid en de mogelijkheid om intern gespreksbegeleiders op te leiden? Neem dan contact op met Mieke Govers, GZ-psycholoog bij Arbo Unie, 088 272 20 16 of per mail: mieke.govers@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht