1. Academische werkplaats beroepsmatige blootstellingen

Universiteit Utrecht (IRAS) en Arbo Unie starten academische werkplaats Beroepsmatige Blootstellingen

Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en dienstverlener Arbo Unie starten een academische werkplaats Risico Analyse van Beroepsmatige Blootstellingen. Blootstellingen die te maken hebben met arbeid zijn in principe vermijdbaar. Beter inzicht in de relatie tussen blootstellingen en ziekte levert een waardevolle bijdrage aan goede preventie. Welke factoren spelen een rol bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen? En wat zijn de relaties tussen gevaarlijke stoffen, overige risicofactoren en gezondheidseffecten? Meer inzicht hierin kan uiteindelijk leiden tot een effectievere en efficiƫntere preventie van ziekte.

Het aantal werkenden met een nieuwe beroepsziekte in de totale Nederlandse beroepsbevolking in 2018 wordt geschat op meer dan elfduizend werknemers. Zo’n driekwart van de 4100 sterfgevallen die te maken hebben met arbeid is het gevolg van een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen. Beroepsziekten veroorzaken veel extra ziekteverzuim – 14% van het totaal aantal verzuimdagen – en de kosten van werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorg bedragen 8,7 miljard euro per jaar.

Brug tussen wetenschap en praktijk

“Met integrale ketenzorg kunnen we preventie van beroepsziekten effectief aanpakken. Deze academische werkplaats kan als eerste platform nu deze brug slaan tussen wetenschap en praktijk”, zegt Frits van Rooy, bedrijfsarts en initiatiefnemer bij Arbo Unie. Samenwerking tussen IRAS en Arbo Unie moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde, efficiënte en effectieve arbozorg op het gebied van beroepsmatige blootstellingen, waaronder gevaarlijke stoffen. Doel is de kloof te verkleinen tussen beschikbare kennis en toepassing in de dagelijkse praktijk. 

Onderzoek en opleiding

De academische werkplaats Risico Analyse van Beroepsmatige Blootstellingen gaat onderzoek doen naar oorzaak en preventie. “Bovendien biedt deze academische werkplaats de mogelijkheid om arboprofessionals te laten kennismaken met de wetenschappelijke praktijk en hen verder op te leiden”, vult Susan Peters aan, leider van de onderzoeksgroep Occupational Health bij het IRAS. Doel is om twee promovendi aan te stellen en er komt een meerjarenplan voor een onderzoeksagenda. Verder komt er een bijzondere leerstoel in dit werkveld. Behalve onderzoek, is de academische werkplaats ook bedoeld om academisering zichtbaar te maken in de opleiding (bedrijfs)geneeskunde, arbeidshygiëne en veiligheidskunde, zodat toekomstige professionals kennis opdoen over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen in relatie tot gezondheid.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage