1. Persbericht Arbo Unie benoemt Jessica Niewierra tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Persbericht: Arbo Unie benoemt Jessica Niewierra tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Arbo Unie B.V. ingestemd met de benoeming per 1 september van drs. Jessica Niewierra tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Arbo Unie B.V. voor een periode van vier jaar. Tevens is zij benoemd tot voorzitter van de Remuneratiecommissie. Zij volgt daarmee mr. Carina Benninga op die vanaf 11 juni 2020 is teruggetreden en sinds 2015 deze functie met grote betrokkenheid heeft vervuld.

Na haar studie Algemene Sociale Wetenschappen heeft Jessica Niewierra meerdere managementfuncties bekleed bij verschillende onderdelen van ABN AMRO en haar rechtsvoorgangers, zoals VSB Bank en Fortis Retail Banking. Op dit moment werkt zij als Managing Director Contact Centers van ABN AMRO Bank en is tevens lid van het Management Team Retail Banking. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in diverse toezichthoudende functies. De brede kennis en ervaring die Jessica Niewierra heeft opgedaan en dan met name op het gebied van digitalisering en klantbediening maken haar een waardevol nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van Arbo Unie.

Jessica Niewierra ziet haar rol als lid van de RvC van Arbo Unie als het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door haar kennis en ervaring op het gebied van digitalisering, data en kanaalstrategie in te zetten voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland. Ze verwacht dat de innovatieve toepassing van digital en data ertoe kan bijdragen dat mensen een leven lang optimaal kunnen werken. Meer in het algemeen draagt het vergroten van de digitalisering bij aan de verbetering en de betaalbaarheid van de zorg in Nederland.

Arbo Unie verwelkomt Jessica Niewierra als lid van de Raad van Commissarissen en de organisatie spreekt tevens haar grote dank uit aan Carina Benninga voor haar waardevolle bijdrage aan de organisatie in de afgelopen jaren.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht