1. Bekijk webinar over de vernieuwde Arbowet

Bekijk webinar over de vernieuwde Arbowet

Wat betekenen de aanstaande wijzigingen in de Arbowet voor mijn organisatie? Dat deze vraag breed speelt, bleek wel uit de enorme online deelname aan het webinar dat Arbo Unie aanbood over dit onderwerp op 23 maart. Je kunt dit webinar vol informatie en advies over de invoering van de wijzigingen van de Arbowet nu terugkijken. De belangrijkste wetenswaardigheden lees je in dit artikel.

Bekijk webinar over de vernieuwde Arbowet 700 x 300px 

Tijdens dit webinar sprak Peter van den Hout, hoofdredacteur van HR Praktijk, met twee professionals van Arbo Unie: bedrijfsarts Wilco de Bree en arbeidshygiënist Giel Beijer. Een selectie van de vragen waar zij op in gingen:

Wat zijn de doelstellingen en belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Arbowet?

De wijzigingen in de Arbowet, die waarschijnlijk op 1 juli 2017 ingaan, richten zich op meer aandacht voor preventie van verzuim en beroepsziekten bij werkgevers en meer inspraak voor werknemers. Om dit te bewerkstelligen, krijgt de bedrijfsarts nadrukkelijker de rol van adviseur toebedeeld. De positie van de preventiemedewerker wordt verstevigd en het medezeggenschapsorgaan krijgt meer bevoegdheden om het arbobeleid te beïnvloeden. Ook individuele werknemers krijgen meer rechten.

Dat leidt onder andere tot de volgende wijzigingen:

  • alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts via een arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken; waar nodig schakelt hij met andere arboprofessionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • de werknemer krijgt recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen;
  • het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  • elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;
  • aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Wat verandert er voor werknemers?

De vernieuwde Arbowet geeft werknemers op diverse punten meer rechten. Zo krijgen zij het recht om uit eigen beweging langs de bedrijfsarts te gaan, door gebruik te maken van diens open spreekuur. Zo’n arbeidsomstandighedenspreekuur was eerder niet verplicht voor werkgevers om aan te bieden. Helemaal nieuw is dat werknemers de mogelijkheid krijgen om bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion kunnen vragen. De exacte uitvoering van de second opinion wordt nog geregeld via een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarover op een later moment meer duidelijkheid volgt.

Wat betekent de vernieuwde Arbowet voor de rol van de preventiemedewerker? 

De preventiemedewerker krijgt een prominentere rol. Met als doel dat deze de werkgever nog beter ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van alle werknemers. De wetgever redeneert dat het succes van een preventiemedewerker vooral afhangt van diens persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. Daarom krijgen de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmingsrecht bij de selectie van de preventiemedewerker én vaststelling van diens plek in de organisatie.

Wat verandert er in de samenwerking met de arbodienst? 

Werkgevers en arbodienstverleners staan voor de uitdaging om samen nóg nadrukkelijker werk te maken van preventie en zo duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Verschillende wijzigingen in de Arbowet zijn erop gericht hieraan bij te dragen, zoals het basiscontract, het recht van de bedrijfsarts om alle werkplekken te bezoeken en de ruimte voor preventiemedewerkers om arbodienstverleners te adviseren.

Betekent de vernieuwde Arbowet dat bestaande contracten gewijzigd moeten worden? 

Bestaande contract(en) voor arbodienstverlening hoeven niet direct aangepast te worden. Nadat de wijzigingen zijn ingegaan, waarschijnlijk per 1 juli 2017, geldt een overgangsperiode van een jaar. Dus per 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Als je huidige contract voor die datum afloopt, hoef je het niet open te breken. Sluit je na 1 juli 2017 een nieuw contract of verleng je (stilzwijgend) een bestaand contract, dan moet dit wel aan de nieuwe regels voldoen. Arbo Unie benadert klanten hier ruim op tijd over.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht