1. Betrokkenheid bij veilig werken in Vietnam

Betrokkenheid bij veilig werken in Vietnam

De textiel- en schoenenindustrie in Vietnam groeit als kool, met zo’n 13 procent per jaar. De verwachting is dat in 2020 drie miljoen mensen in Vietnam aan het werk zijn om kleding en schoenen voor de wereldwijde markt te produceren. Vanuit Nederland dragen arbeidshygiënisten een steentje bij om de arbeidsomstandigheden van deze werknemers te verbeteren. “De concentraties gevaarlijke stoffen waaraan zij worden blootgesteld, zijn soms schokkend.”

Betrokkenheid bij veilig werken 700 x 300px

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) kent elk jaar een subsidie toe aan een project om de arbeidsomstandigheden en -veiligheid in ontwikkelingslanden naar een hoger plan te tillen. In 2015 ging deze beurs naar het Vietnam-project, dat wordt uitgevoerd door André Winkes, senior veiligheidskundige en arbeidshygiënist bij Arbo Unie, samen met Koen Verbist arbeidshygiënist bij Cosanta (een dochterbedrijf van Arbo Unie) en Hester Dekker. “Met de projectgroep hebben we in juni 2016 verschillende bedrijven bezocht om de situatie in kaart te brengen”, vertelt André Winkes. “We schrokken soms van wat we aantroffen, vooral in de omgang met gevaarlijke stoffen: hoge concentraties oplosmiddelen in de lucht bijvoorbeeld, tot wel tien keer zo hoog als in Europa is toegestaan. We zagen werknemers huidcontact maken met chemische stoffen en jonge vrouwen blootstaan aan stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Forse problemen waarvan je de gevolgen niet meteen ziet en de klachten nauwelijks worden geregistreerd.”

Gebrek aan kennis

De problemen komen grotendeels voort uit een gebrek aan kennis. “Werkgevers en vooral werknemers weten niet goed welke risico’s hun werk met zich meebrengt. Veel stoffen waarmee gewerkt wordt, komen uit China of Zuid-Korea, en de informatie die daarbij geleverd wordt, is heel beperkt en ook nog eens in het Engels of Chinees. Talen die de meeste Vietnamezen niet beheersen. Ook beheersmaatregelen zijn beperkt en vaak weinig effectief.”

Lokale samenwerking

Het projectteam werkt samen met organisaties die in Vietnam ook al met arbeidsveiligheid bezig zijn. Zoals de Vietnamese tegenhanger van de NVvA die net is opgericht en de Vietnamese Kamer van Koophandel (VCCI) in Ho Chi Minh City. “Daar hebben we veel medewerking en informatie van gekregen. De bereidheid om een omslag te maken, is er. Vanuit Nederland werken we samen met de Fair Wear Foundation (FWF), een organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in elf landen in Azië, Afrika en Oost-Europa. FWF stond aan de basis voor dit project en was essentieel voor het succes.”

“Er waren zelfs mensen vanuit Hanoi naar de trainingen gekomen, ruim 2000 kilometer verderop!”

Trainingen in veilig werken

Afgelopen maart vertrok de werkgroep opnieuw naar Vietnam om vertegenwoordigers van bedrijven in de textiel- en schoenenindustrie en audiotoren van FWF kosteloos te trainen in veilig werken met chemicaliën. En om ze te voorzien van hulpmiddelen waarmee ze betere audits kunnen uitvoeren. André: “Het animo was overweldigend. Er waren zelfs mensen vanuit Hanoi naar de trainingen gekomen, ruim 2000 kilometer verderop! In twee dagen hebben we 80 mensen getraind. De directeur van de VCCI was uitermate enthousiast en heeft ons formeel verzocht om de samenwerking voort te zetten en in de toekomst vaker trainingen te komen geven. Daar moeten alleen nog wel financiële middelen voor gevonden worden.”

Maatschappelijk gezicht

Ook westerse bedrijven kunnen de situatie in Vietnam beïnvloeden. “Na onze eerste reis hebben we op een bijeenkomst voor Europese kledingimporteurs met ze gedeeld wat we in Vietnam waren tegengekomen. Ook zij schrokken daarvan, al is wel bekend dat de arbeidsomstandigheden in landen als Vietnam niet optimaal zijn. Toch is het voor hen lastig om daar vat op te krijgen. We hebben onze aanbevelingen aan ze voorgelegd. Bijvoorbeeld om meer te investeren in veilig werken bij hun toeleveranciers in Vietnam. Die investeringen vallen in het niet bij de opbrengsten. En bedrijven hier kunnen daarmee ook hun maatschappelijke gezicht laten zien. Het vraagt om een lange adem, maar met de structurele aanpak die nu op gang komt, heb ik er vertrouwen in dat het de goede kant op gaat.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project of zelf een bijdrage leveren aan veiligere arbeidsomstandigheden in landen zoals Vietnam? Neem dan contact op met André Winkes, andre.winkes@arbounie.nl of 06 5250 1519. Voor een uitgebreid verslag, zie de volgende blog ‘Arbeidshygiëne in Vietnam’.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht