1. Campagne Veilig Werken gelanceerd

Campagne Veilig Werken gelanceerd

Jaarlijks sterven in Nederland 3000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Dat is bijna vijf keer zo veel als het aantal verkeersdoden. Om het bewustzijn van de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen onder werkgevers en werknemers te vergroten, is de overheid in mei gestart met een vierjarige campagne: hoe veilig werk jij?

Campagne veilig werken 700 x 300px

“Werken met gevaarlijke stoffen wordt al snel geassocieerd met de industrie”, zegt Petra Beurskens, teamconsultant en arbeidshygiënist bij Arbo Unie. “In werkelijkheid loopt één op de zes werkenden het risico om ziek te worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. En 80 procent van alle risico’s wordt veroorzaakt door 50 stoffen die in allerlei sectoren voorkomen. Denk aan de uitstoot van dieselmotoren, waar iedereen die regelmatig op de weg zit mee te maken heeft, of Cytostatica, geneesmiddelen bij kanker die je juist in de zorg tegenkomt. En het bewustzijn hierover is nog niet overal even diep doorgedrongen.”

Sluipmoordenaars

Voor een deel is dat te verklaren doordat de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen vaak niet direct merkbaar zijn, denkt Petra. “Kankerverwekkende stoffen zijn bijvoorbeeld sluipmoordenaars. Je ziet ze niet, en als je er ziek van wordt, dan gebeurt dat meestal pas jaren na de blootstelling. Maar kanker is wel doodsoorzaak nummer één onder de beroepsziekten. Dat maakt het ook zo belangrijk dat er aandacht voor de risico’s van gevaarlijke stoffen is bij bedrijven. Daarmee is heel veel ellende en persoonlijk leed te voorkomen.”

In werkelijkheid loopt één op de zes werkenden het risico om ziek te worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Ondersteuning

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt gevaarlijke stoffen in een organisatie globaal in kaart. Blijkt daarbij dat deze stoffen arbeidsrisico’s met zich meebrengen die nog niet beheerst of in kaart gebracht zijn, dan vraagt dat om een verdiepende RI&E. Lees hierover meer in dit artikel. “Vaak kunnen organisaties daarbij wel deskundige ondersteuning gebruiken”, vertelt Petra. “Het is bijvoorbeeld verplicht om kankerverwekkende stoffen te vervangen als dat technisch mogelijk is. Wij kunnen als arbeidshygiënisten helpen alternatieven aan te dragen en daarmee proeven te doen in het werkproces. En we zien vaak ook risico’s die makkelijk over het hoofd gezien worden, zoals gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een productieproces.”

Beoordeling van risico’s

Deskundige ondersteuning kan ook goed van pas komen bij de beoordeling van de risico’s. Petra: “Dat is vaak ingewikkeld. Voor lang niet elke gevaarlijke stof is een wettelijke grenswaarde vastgelegd. Die moet je dan als organisatie zelf vastleggen, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar betrouwbare normen in het buitenland of door eigen criteria te stellen. Daar adviseren wij graag bij. Ook bieden we de Stoffenmanager aan, een gevalideerd softwareprogramma dat de blootstelling aan een groot aantal gevaarlijke stoffen kan berekenen en (duurdere) metingen niet nodig zijn. Als in een enkel geval toch metingen nodig zijn, dan kunnen wij die ook voor bedrijven uitvoeren.”

Nieuwe app: de Stoffencheck

Zijn de risico’s eenmaal in beeld, dan is het zaak afdoende maatregelen te nemen. “Voorlichting aan medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van”, stelt Petra. “Speciaal voor hen heeft Inspectie SZW onlangs een Stoffencheck geïntroduceerd. Dat is een handige app die onder meer voorlichting geeft over risico’s van bepaalde stoffen en uitleg over pictogrammen en andere aanwijzingen op verpakkingen. En wat je kunt doen om de risico’s te beperken. Een mooi instrument om ook bij medewerkers het bewustzijn te vergroten. Want het gaat tenslotte om hun veiligheid en gezondheid.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie kan ondersteunen bij de bescherming van je medewerkers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Neem contact op met arbeidshygiënist Petra Beurskens via petra.beurskens@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht