1. Duurzame inzetbaarheid in de CAO

Duurzame inzetbaarheid in de CAO

In de Nederlandse cao’s is een trend zichtbaar: steeds vaker zijn afspraken over werkdruk onderdeel van het afsprakenpakket. Gold dit in 2016 nog voor ruim 10 procent van de cao’s, van de 200 cao’s die de eerste zeven maanden van dit jaar vernieuwd werden, bevatte bijna 20 procent afspraken over werkdruk. Een goede ontwikkeling, vindt Jannes van der Velde, woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Laat werkdruk zich regelen via een cao?

Duurzame inzetbaarheid in de cao 700x300px

De ervaren werkdruk in Nederland is hoog. “Door de aantrekkende economie loopt deze verder op”, zegt Jannes van der Velde. “Als een bedrijf bijvoorbeeld meer orders krijgt, is het niet altijd makkelijk om meteen capaciteit bij te schakelen. Dat betekent dat je met dezelfde mensen meer werk moet doen. In het onderwijs en de zorg spelen weer andere zaken die de ervaren werkdruk opvoeren, zoals regeldruk. En vlak het effect niet uit van externe invloeden zoals de smartphone. Er zijn indicaties dat dit soort elektronische hulpmiddelen een gejaagd gevoel in de hand werken: ze zijn niet zo slim in ons met rust laten. Werkdruk wegnemen is dan ook gecompliceerder dan extra mensen inhuren of medewerkers minder taken geven.”

Voorbeelden van afspraken

Wanneer het over salarissen gaat, zijn afspraken goed in cijfers uit te drukken: zoveel procent meer salaris of een eenmalige bonus. “Als het om werkdruk gaat, ligt dat anders”, vervolgt Jannes. “Wat je regelmatig ziet, is dat er afspraken gemaakt worden over het aannemen van extra mensen, zoals in de industrie en de logistiek. Maar je kunt veel moeilijker vastleggen dat de werkdruk het komende jaar met 1 of 3 procent omlaag gaat. In de onderwijs-cao is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mechanismen die een hoge werkdruk veroorzaken. Daarnaast kom ik afspraken tegen over extra budget voor hulpmiddelen rond duurzame inzetbaarheid en de financiële dienstverlening zet bijvoorbeeld vol in op voorlichting, vooral voor jongere medewerkers.”

Het benoemen van het probleem verhoogt de attentiewaarde. Dat brengt de oplossing weer een stap dichterbij.

Hoe zet je afspraken om in minder werkdruk en meer duurzame inzetbaarheid?

Een belangrijk winstpunt van deze afspraken is volgens Jannes dat ze werkdruk en inzetbaarheid hoog op de agenda zetten en verder bespreekbaar maken. “Het benoemen van het probleem verhoogt de attentiewaarde. Dat brengt de oplossing weer een stap dichterbij.” Aan werkgevers de taak om aan deze afspraken verdere invulling te geven. Wat kan Jannes adviseren – ook aan organisaties die misschien geen afspraken over werkdruk in een cao hebben staan, maar waar het probleem wél speelt?

  • Allereerst adviseren wij werkgevers om met hun medewerkers in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over hoe je het werk op zo’n manier kunt herverdelen dat de werkdruk enigszins wordt verlicht. Ook als vacatures niet meteen ingevuld kunnen worden.
  • Meer aandacht besteden aan werkstress kan bijvoorbeeld via een Preventief Medisch Onderzoek. Daarmee breng je de perceptie van werkdruk in je organisatie helder in kaart. Dat geeft je ook handvatten om maatregelen te nemen. Het kan zeker ook geen kwaad om in gesprek te gaan met de arbodienstverlener om te bespreken welke interventies in jouw organisatie nuttig en wenselijk zijn om de ervaren werkdruk aan te pakken.
  • Kijk eens op een andere manier naar duurzame inzetbaarheid, zeker bij de besteding van je opleidings- en trainingsbudgetten. Het doel is om de toekomstmogelijkheden van je medewerkers te vergroten. En te zorgen dat ze langer op een bevredigende manier hun eigen boterham kunnen verdienen. In dat licht is het soms zinvoller om medewerkers om te scholen dan om ze verder te scholen in hun eigen vak – dat misschien over 20 jaar niet eens meer bestaat. Kijk samen met medewerkers écht vooruit.
  • Bied medewerkers een financiële analyse aan om hun meer inzicht en vertrouwen te geven in de mogelijkheden om hun loopbaan een andere wending te geven. Vooral 50-plussers zijn vaak onzeker zijn over hun financiële situatie, terwijl de problemen die ze voorzien in de praktijk niet bestaan of veel kleiner zijn dan ze denken: de hypotheek is grotendeels afgelost, de kinderen zijn het huis uit, het uitgavenpatroon is veranderd. Er zijn tegenwoordig goede digitale hulpmiddelen om het inzicht in de eigen financiële situatie te verbeteren, zoals Tiptrack.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Neem dan contact op met een van onze arbeids- en organisatieadviseurs via informatie@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht