1. Een succesvolle organisatie begint met structurele aandacht voor vitaliteit

Een succesvolle organisatie begint met structurele aandacht voor vitaliteit

Organisaties willen dat hun medewerkers energiek, betrokken en gemotiveerd zijn. Toch worstelen veel werkgevers met vitaliteit op de werkvloer. Vaak kijken ze naar de korte termijn en vergeten organisaties structurele oplossingen. Voor meer draagvlak is het belangrijk om vitaliteit onderdeel te laten worden van het DNA van organisaties en hier een structurele aanpak voor op te stellen. Willem van Rhenen, bedrijfsarts en bestuurder bij Arbo Unie en hoogleraar Engagement & Productivity bij Business Universiteit Nyenrode, vertelt samen met Yvonne Kersten, managing director van Halo, onderdeel van Arbo Unie, waarom het juist nu belangrijk is om aandacht te geven aan vitaliteit en hoe je dit aanpakt.

Een succesvolle organisatie begint met structurele aandacht voor vitaliteit

Waarom je vitaliteit voorop moet stellen

Het is belangrijk om vooral in deze snel veranderde wereld aandacht te geven aan vitaliteit. Dit door de schaarste op de arbeidsmarkt, het toenemen van hybride werken en digitalisering. Deze ontwikkelingen doen een groot beroep op de mentale veerkracht van medewerkers. Willem: “In de Covid-tijd zagen we dat mensen die thuiswerkten aan de ene kant meer bevlogen raakten doordat zij meer autonomie ervoeren, maar aan de andere kant kregen zij ook meer stress en zorgen. Zij misten de verbinding met hun team en de organisatie, wat het voor leidinggevenden lastiger maakt om adequaat op de signalen te acteren. Inmiddels is de situatie minder extreem, maar ook bij het hybride werken ligt dit gevaar op de loer.”

Digitalisering transformeert het werk en zorgt ervoor dat medewerkers andere vaardigheden nodig hebben om het werk goed uit te kunnen voeren. Bepaalde taken en beroepen verdwijnen en nieuwe worden geboren. Niet iedereen vindt het makkelijk om met deze ontwikkeling om te gaan. Dit vereist extra aandacht. Uit een inventarisatie over welke HR-onderwerpen leven binnen organisaties blijkt dat 40-50% van de antwoorden gaat over vitaliteit, betrokkenheid en motivatie. Yvonne: “Dat bevestigt voor mij dat het tijd is om op een andere manier naar dit thema te kijken en dat we er ook op een andere manier mee om moeten gaan.” 

Verschillende generaties, verschillende behoeften

Investeren in vitaliteit van medewerkers, bevordert het succes van je organisatie. Yvonne stelt dat als je vitaliteit geen integraal onderdeel maakt van je HR-beleid én van het DNA van je organisatie, je straks out of business bent. Bedrijven met veel jonge medewerkers uit de generatie Gen Z ervaren dit al. Deze medewerkers, geboren in de jaren ’95 tot en met ’12, stellen proactief de vraag: hoe zorg jij dat ik goed in mijn energie zit? Bevalt het antwoord niet, dan zijn ze zo gevlogen naar een andere organisatie.  

Elke generatie kent specifieke behoeften. Oudere generaties willen hun kennis delen en hebben behoefte aan autonomie. De jongste generatie heeft behoefte aan ontwikkeling, plezier, samenwerking, coaching en zingeving. Ook zijn er grote verschillen in behoeften tussen mannen en vrouwen. Willem: “Als werkgever zal je daar goed naar moeten luisteren en adequaat op in moeten spelen om voldoende nieuw talent aan te trekken en je medewerkers betrokken en gezond te houden.”

Mogelijk 40% daling verzuim bij structurele aanpak vitaliteit

Goed onderhoud met betrekking tot je medewerkers is essentieel. Monitor structureel hoe het met je medewerkers gaat en hoe jij hen als werkgever het beste kunt ondersteunen als het gaat om vitaliteit. Duurzaam investeren in de vitaliteit van alle medewerkers bevordert het succes van individuele medewerkers, teams én organisaties. Uit onderzoek blijkt dat investeren in energiek en gemotiveerde medewerkers ervoor zorgt dat de output stijgt met 20-25%, er 50-60% minder fouten worden gemaakt en het verzuim met 30-40% daalt. Yvonne: “Je wilt dat je mensen energiek en gemotiveerd zijn en bereid zijn die extra stap te zetten, als dat nodig is. Door structureel te focussen op vitaliteit voorkom je dat medewerkers uitvallen of ontevreden worden en de organisatie willen verlaten.”

4 tips om vitaliteit structureel aan te pakken

Om een duurzame aanpak te ontwikkelen, is het belangrijk om je directie hierin mee te krijgen. Dit kan vragen om overtuigingskracht. Presenteer je bewijslast zo helder mogelijk, zodat de directie inziet wat de concrete opbrengsten zijn. Willem: “Uit tal van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeren in de vitaliteit en bevlogenheid van mensen organisaties succesvoller maakt.” Daarnaast kun je uit bovengenoemde trends concluderen dat niets doen geen optie is. “Je medewerkers hebben aandacht nodig om optimaal te kunnen functioneren en presteren in tijden van grote verandering”, aldus Yvonne “En als de menselijke factor binnen jouw organisatie van onschatbare waarde is, kun je het je niet veroorloven om de veranderende behoeften van jouw medewerkers te negeren."

Het aanbieden van fruit, het geven van workshops of het ter beschikking stellen van een persoonlijk budget hebben nauwelijks een blijvend effect. Er is meer nodig om impact te realiseren en zoveel mogelijk mensen te betrekken. Wat werkt wel?

  1. Laat het vitaliteitsbeleid voortvloeien uit de missie en visie van de organisatie en benader het top-down.
  2. Luister naar de behoeften van medewerkers, ga op zoek naar hun talenten en vaardigheden, en geef ze meer vertrouwen en vrijheid. Houd hiervoor medewerkerstevredenheidsonderzoek, engagement-enquêtes of preventieve medische onderzoeken. Dit geeft waardevolle inzichten en richting aan een gerichte programmatische aanpak.
  3. Werk met thema’s en laat deze terugkomen in heel de organisatie. Laat de directie en het management deze onderschrijven.
  4. Geef vitaliteit een grote rol binnen functionerings- en groeigesprekken. 

Succesvol nu en in de toekomst

Geef je regelmatig aandacht aan de energie van medewerkers, dan integreer je vitaliteit in de kernwaarden van de organisatie. Met als resultaat dat kosten zullen afnemen, verzuim zal verminderen, en de productiviteit en loyaliteit zal toenemen. Creëer een werkcultuur waarin mensen zich gezien voelen en aantoonbaar beter kunnen presteren. Alleen zo blijf je in de toekomst succesvol. 

Halo helpt organisaties om vitaliteit elke dag aandacht te geven, met een combinatie van digitale technologie en persoonlijke ondersteuning. Nieuwgierig naar de mogelijkheden? Ga naar de website van Halo.

Deel deze pagina

Naar het nieuwsoverzicht