1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Grip op duurzame inzetbaarheid

Grip op duurzame inzetbaarheid

Organisaties zijn voortdurend in beweging, werkzaamheden veranderen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, we moeten allemaal langer doorwerken. Hoe gaan we dat doen? En vooral: hoe gaan we dat gezond en met plezier doen? Het thema duurzame inzetbaarheid is actueler dan ooit. Als organisatie kun je er niet omheen. Maar waar begin je? Hoe krijg je grip op de inzetbaarheid van je medewerkers?

Grip op duurzame inzetbaarheid 700 x 300px 

Anja Gielen, strategisch A&O-adviseur bij Arbo Unie, komt regelmatig tegen dat een organisatie aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid, maar niet precies weet hoe. “Het is ook een heel breed en abstract begrip”, zegt ze. “Velen hebben er eigenlijk helemaal geen beeld bij, laat staan bij wat duurzame inzetbaarheid voor hen betekent en wat ze zelf kunnen doen. Ook voor werkgevers en HR-afdelingen is het vaak zoeken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Terwijl ze dat vaak al doen, alleen zonder dat zo te labelen.”

Concreet inzicht

Dat inzicht komt al snel als Anja heel simpel begint met een schemaatje op een flipover. “In de linkerkolom zet ik dan verschillende thema’s die onder duurzame inzetbaarheid vallen. Zoals gezondheid en vitaliteit, ontwikkeling en opleiding, motivatie, betrokkenheid, de balans tussen werken en vrije tijd, met arbeidsomstandigheden en regelmogelijkheden. Afhankelijk van wat voor die organisatie relevant is. In de rechterkolom vullen we dan samen in wat er al op die terreinen gebeurt. Van het PMO tot opleidingsmogelijkheden, een cursus stoppen met roken en een beeldschermbril. Zo maken we duurzame inzetbaarheid concreet en de organisatie ziet meteen dat ze al op de goede weg is. Bovendien maakt zo’n schema inzichtelijk waar de gaten zitten. Aan de hand daarvan kunnen we dan samen nadenken waar de behoeftes liggen en met welke activiteiten de organisatie daar invulling aan kan geven.”

Waar het vooral om gaat, is aanpassingsvermogen: hoe beweeg je mee met veranderingen?

Medewerkers hebben zelf de grootste invloed

Anja vindt het belangrijk om de medewerkers zelf het heft in handen te geven. “In werksessies merk ik vaak dat mensen denken dat als ze maar gezond en sterk zijn, het wel goed zit met hun duurzame inzetbaarheid. Waar het vooral om gaat, is aanpassingsvermogen: hoe beweeg je mee met veranderingen? Kun je overstappen naar een andere baan als jouw functie straks misschien niet meer bestaat? Wat als je ploegendienst te zwaar wordt? Hoe zorg je dat je betrokken en gemotiveerd blijft? Dat soort vragen helpt medewerkers zich ervan bewust te worden dat ze zelf de grootste invloed hebben op hun inzetbaarheid. En dan is de stap klein om eigenaarschap te nemen. Organisaties die dat faciliteren en ook zichtbaar maken dat ze dat doen, kunnen grote stappen maken.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie jouw organisatie kan helpen grip te krijgen op duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Anja Gielen, via 06 5250 0270 of per mail via anja.gielen@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht